"Görevden alınan personelin sendikalara göre sayısal dağılımı nedir?"

Sezgin Tanrıkulu Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'ya sordu: "Aralarında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 20 yıldır, 30 yıldır görev yapanlar da bulunan yaklaşık 7 bin müdürün ani bir kararla, bir anda görevden el çektirilme​sine neden gerek duyulmuştu​r?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
CHP İstanbul Milletvekili

1- Aralarında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 20 yıldır, 30 yıldır görev yapanlar da bulunan yaklaşık 7 bin müdürün ani bir kararla, bir anda görevden el çektirilmesine neden gerek duyulmuştur?
2- Ortada herhangi bir somut gerekçe olmaksızın, bu kadar büyük çapta bir görev değişikliğinin yapılması kamu bürokrasisinin normal işleyişi içerisinde yapılan rutin bir işlem olarak kabul edilemeyeceğine göre, değişikliklerin gerekçesi siyasi ve ideolojik midir?
3- Görevden alınacak ve göreve getirilecek personelin, kayıtlı oldukları sendikaya göre belirlendiği, bazı sendikaların üyelerinin görevden alındığı, bazı sendikaların üyelerinin ise göreve getirildiği iddiaları doğru mudur?
4- Görevden alınan personelin sendikalara göre sayısal dağılımı nedir?
5- Göreve getirilen personelin sendikalara göre sayısal dağılımı nedir?
6- Görev değişikliklerinin, personelin nitelik ve tecrübesini göre değil, siyasi ve ideolojik tercihlere göre yapılması Anayasa'nın eşitlik ilkesine ve kamu yönteminin liyakate dayalı atamayı zorunlu kılan temel ilkelerine aykırı değil midir?"

    Salı, 26 Ağustos 2014 11:16

Bağlantılı Konular