CHP, muhtarların statü ve özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik kanun teklifi verdi

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın TBMM Başkanlığına verdiği Kanun teklifi hakkında şu açıklamayı yaptı:

“Yerel yönetimler, kent ve köy yönetiminde bir taraftan toplumun “mahalli müşterek ihtiyaçlarını” karşılarken, bir taraftan da toplumun merkezi yönetimle olan ilişkilerinde köprü oluştururlar. Her iki görev, yerel yönetimlerin seçilmiş organlarının kamu yönetiminde ne kadar önemli bir işlev üstlendiklerinin göstergesidir.

Dolayısıyla il genel ve belediye meclis üyeleri ile muhtarların bu önemli görevleri yerine getirirken, statülerinin daha belirgin ve etkin kılınması, özlük haklarının sağlam bir zemine yerleştirilmesi ve yeterli bir düzeye yükseltilmesi gerekmektedir.

Bu bakımdan 06.05.2013 tarihinde 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi hazırlanmış ve TBMM Başkanlığı’na sunulmuştur.

TBMM Başkanlığı’na sunduğumuz bu yasa teklifi; toplum katmanlarının taleplerini ve isteklerini, yerel yönetim meclislerine ve kent konseylerine iletecek olan il genel ve belediye meclis üyeleri ile muhtarların, bu toplantılara temsil ettikleri seçmenleri temsilen katılımlarını, görev alanları ile iş ve işlemler konusunda da bilgi sahibi olmalarını ve kent hizmetleri ile ilgili iletişim kanallarının zenginleşmesini sağlayacaktır.

Yasa teklifi ile aynı zamanda, il genel ve belediye meclis üyeleri ve muhtarların ödenekleri, asgari ücret gibi sağlam bir gösterge ile ilişkilendirilirken, izin haklarına da açıklık getirilmektedir.

Demokrasi öncüleri olan yerel yönetimlerin seçilmiş temsilcilerinin çok daha etkin ve verimli çalışmalar yapması, topluma verilecek hizmetlerin nitelik ve niceliğinin zenginleşmesi yönündeki teklifimiz Cumhuriyet Halk Partisi’nin demokrasi anlayışının bir göstergesidir.”

    Salı, 21 May 2013 12:27

Bağlantılı Konular