CHP 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nda değişiklik istedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, IŞİD teröründen kaçan Ezidilere sınır kapısında "turist" muamelesi yapıldığını ve aynı aileden olmalarına rağmen pasaportu olmadığı için çocuklarına Türkiye'ye giriş izni verilmediğini belirtti.

Devletin uluslararası sözleşmelerin çizdiği çerçeve doğrultusunda hareket etmemesinin suç olduğunu belirten Ağbaba'nın, durumun derhal düzeltilebilmesi için hazırladığı Kanun teklifi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

Veli Ağbaba
CHP Malatya Milletvekili

Genel gerekçe

Komşu ülkelerimizin sınırları içerisinde on binlerce insanı vahşice katleden, yüz binlercesini de yerinden yurdundan eden Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) isimli terör örgütü Ortadoğu'yu kan gölüne çevirmeye devam etmektedir.

Ortadoğu'yu bölge halkları için barınılamayacak bir hale getiren bu durum sebebiyle, yurtlarını terk etmek zorunda bırakılan halklar, kurtuluş umuduyla sınırlarımıza gelmektedir. Özellikle, bölgede çaresizliğe terk edilen Türkmenlerin, Alevilerin ve Ezidilerin karşı karşıya kaldığı soykırım tehdidine karşı sınır kapılarımızda gerekli önlemlerin ve tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Son gelinen noktada, IŞİD teröründen kaçan ve ülkemize sığınan Ezidiler, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki kampta yaşamaya başlamışlardır. Ancak katliamdan kaçarak sınır kapılarımıza gelen Ezidilere “turist" statüsü ile yaklaşılmış ve pasaport kontrolü yapılmıştır. Ülkemize giriş yapan Ezidilerin hepsi turist olarak ülkemizde bulunmaktadır, hiçbir hukuki statüleri bulunmamaktadır. Diğer yandan, pasaportları olmadığı için başta küçük çocuklar olmak üzere birçok Ezidi sınır kapısından Türkiye sınırları içersine alınmamıştır.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin ve Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre Sözleşmesi'nin ilgili maddelerinin açıkça ihlali anlamına gelen bu uygulamanın biran önce düzeltilmesi ve yasal mevzuattaki boşluğun giderilmesi bu kanun değişikliği ile mümkün hale gelecektir.

Madde gerekçeleri

Madde1- Adı geçen Kanunu'nun "Uluslararası koruma başvurusuna ilişkin uygulama" başlıklı 8. Maddesi'nde, aynı Kanunu'nun 5 inci, 6 ncı ve 7 nci maddelerde yer alan şartların, uluslararası koruma başvurusu yapmayı engelleyici şekilde yorumlanamayacağı ve uygulanamayacağı belirtilmiştir. Uluslararası sözleşmeler gereğince oluşturulan bu maddenin çizdiği çerçeveden hareketle, 4. Maddeye eklenecek 3. fıkra ile ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen yabancıların Türkiye'ye kabulünde pasaport şartı aranmayacaktır.

Madde2- Yürürlük Maddesidir.
Madde3- Yürürlük Maddesidir.

6458 SAYILI YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU'NUN 4. MADDESİ'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

Madde1- 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 4. Maddesi'nin 2. Fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

3) Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen yabancıların Türkiye'ye kabulünde pasaport şartı aranmaz.

Madde2- Bu kanun yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Madde3- Bu kanun hükmünü Bakanlar Kurulu yürütür."

    Cumartesi, 23 Ağustos 2014 10:43

Bağlantılı Konular