Ağbaba, Süleyman Şah'ın IŞİD'e verileceği iddialarını Meclis gündemine taşıdı

IŞİD'in, Musul Konsolosluğu’nda rehin aldığı 49 personeli serbest bırakma karşılığında, Türkiye'nin yurtdışındaki tek toprağı olan 928 yıllık Süleyman Şah Türbesi'ni talep ettiği iddiaları da bugün basında yer almıştır.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak cevaplanmasını saygılarımla arz ederim.

Veli Ağbaba
CHP Malatya Milletvekili

IŞİD terör örgütünün Ortadoğu'da gerçekleştirdiği katliamlara karşı hiçbir somut adım atılmayışı, Ortadoğu'da yürütülen dış politikanın yetersizliğine kanıt olarak değerlendirilmektedir. Böyle bir politikanın sonucu olarak, IŞİD'in, Musul Konsolosluğu’nda rehin aldığı 49 personeli serbest bırakma karşılığında, Türkiye'nin yurtdışındaki tek toprağı olan 928 yıllık Süleyman Şah Türbesi'ni talep ettiği iddiaları da bugün basında yer almıştır.

Bu çerçeveden hareketle,

1- IŞİD terör örgütünün böyle bir talepte bulunduğu iddiası doğru mudur? Bu talep çerçevesinde hükümetiniz yetkilileri ile IŞİD temsilcileri arasında görüşme yapılmakta mıdır? Eğer yapılıyorsa canice katliam yapan bir terör örgütü ile bu tür görüşmeler yapılması Türkiye'nin saygınlığına yakışmakta mıdır?
2- Hükümetiniz IŞİD'i terör örgütü olarak nitelendirmemekte midir? Eğer bu görüşme iddiaları doğru ise hükümetiniz IŞİD'in bu talebini kabul etmiş midir?
3- IŞİD adlı terör örgütü, Türkiye Cumhuriyeti gibi köklü bir devleti bu şekilde tehdit ederek toprak talep edecek kadar cüreti nereden almaktadır?
4- IŞİD'in olası bir saldırısına karşılık bölgede güvenlik önlemleri ne safhadadır?
5- IŞİD'in elinde tuttuğu 49 rehine için ne tür diplomatik, siyasi, askeri girişimlerde bulunulmaktadır?"

    Perşembe, 21 Ağustos 2014 17:55

Bağlantılı Konular