Koç, Akşam gazetesindeki işten çıkarılmaları TBMM gündemine taşıdı

Koç’un Başbakanın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi şöyle:

“TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

ANKARA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Prof. Dr. Haluk KOÇ
Samsun Milletvekili

Akşam Gazetesi TMSF tarafından el konulduktan sonra bir bakıma hükümetin kontrolüne girmiştir.

Buna göre;
1. Akşam Gazetesi’ndeki işe son vermeler hangi gerekçeyle yapılmıştır?
2. Akşam Gazetesi yazarları Tuğçe Tatari, Nilay Örnek ve Sevim Gözay’ın yazılarına son verilmesinin nedeni nedir?
3. Bu üç yazarın iş akitlerinin sonlanması “Gezi Parkı Eylemleri” ne destek vermeleri midir? Bu yapılan işlem sizce demokrasiye uygun mudur?
4. Akşam Gazetesi’nde başka işe son vermeler olacak mıdır?
5. Eski AKP milletvekilinin Genel Yayın Yönetmeni yapılmasıyla Akşam gazetesi tarafsız yayın yapabilecek midir?”

    Perşembe, 27 Haziran 2013 13:48

Bağlantılı Konular