Tanrıkulu: "Bu maden şirketlerinin denetlenemediği iddiaları doğru mudur?"

Sezgin Tanrıkulu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'a sordu: "Son 12 yılda kurulan 52 maden şirketinin 36'sının Hükümete yakın kişilerle ilişkili olduğu iddiası doğru mudur? İddia doğru ise bu 36 şirket hangileridir?"

CHP Genel Başkan yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
CHP İstanbul Milletvekili

Son 12 yılda kurulan 52 maden şirketinin 36'sının, AKP'li vekil, bakan veya parti yöneticisine ait olduğu iddiası basına yansıdı. Yine iddialara göre birçok maden şirketinin hisselerinin doğrudan AKP'li yöneticilerde değil, dayı yeğen, amca ve yeğen gibi ikinci derecedeki akrabaların üzerinde. Diğer bir iddia ise bu şirketlerin büyük bölümünün AKP dönemi ile birlikte madenciliğe başlamış olması.

Bu bağlamda;
1- Son 12 yılda kurulan 52 maden şirketinin 36'sının Hükümete yakın kişilerle ilişkili olduğu iddiası doğru mudur? İddia doğru ise bu 36 şirket hangileridir?
2- AKP'li vekil, bakan ve parti yöneticisine ait olduğu iddia edilen maden şirketlerinin denetlenemediği iddiaları doğru mudur?
3- Bu şirketlerin yönetim kurulları 11 Ağustos 2014 tarihi itibariyle kimlerden oluşmaktadır?
4- 16 Haziran 2012 tarihli ve 2012/15 sayılı genelgeden sonra kurulan maden şirketi sayısı kaçtır?
5- Son 12 yılda kurulan maden şirketlerinin kaçı daha önce madencilik sektöründe faaliyet göstermiştir?
6- Haziran, 2012'ye kadar maden ocağı ruhsatları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nden (MİGEM) alınıyorken 16 Haziran 2012 tarihli ve 2012/15 sayılı genelge ile Başbakanlık iznine bağlanmıştır. Buna göre 17 Haziran 2012-11 Ağustos 2014 tarihleri arasında maden ruhsatı alabilmek için yapılan başvuru sayısı kaçtır?
7- Maden Kanunu'nun 16. Maddesine göre I. Grup ve II. Grup (a) bendi madenler için doğrudan işletme ruhsatı verilir. II. Grup (b), III. Grup, IV. Grup ve VI. Grup madenler arama ruhsatı, V. Grup madenler arama sertifikası ile aranır. Müracaatların işletme talep harcı ile yapılması zorunludur. Buna göre, Başbakanlık anılan genelge ile birlikte hangi kriterlere göre maden arama izni vermektedir?
8- Bu 52 şirket hangi illerde faaliyet göstermektedir?
9- 17 Haziran 2012-11 Ağustos 2014 tarihleri arasında anılan 52 maden şirketi kaç kez denetime tabi tutulmuştur?
10- Son 12 yılda bu 36 şirketin aldığı toplam ihale sayısı kaçtır; bu ihalelerin toplam bedeli ne kadardır?
11- Bu 36 şirketin katılmış olduğu ihaleler hangi usulle yapılmıştır?
12- Bu ihalelerdeki en düşük ve en yüksek teklifler nelerdir?
13- Son 12 yılda kurulan 52 Maden şirketinden 36'sına ne kadar süre ile ruhsat verilmiştir?
14- Son 12 yılda maden ocağı ruhsatı almak için yapılan başvuru sayısı kaçtır? Başvurulardan kabul edilen ve reddedilenlerin sayısı kaçtır?
15- Son 12 yılda maden ocağı ruhsatı almak için yapılan başvuruların reddedilme sebepleri nelerdir?
16- Son 12 yılda kurulan 52 Maden şirketleri yılda kaç defa denetlenmiştir? Yapılan denetimlerde hangi şirkete ne kadar  para cezası kesilmiştir?"

    Salı, 19 Ağustos 2014 11:09

Bağlantılı Konular