"Disiplin soruşturmaları sonucunda yurttan çıkarılan öğrenci sayısı kaçtır?"

Veli Ağbaba, Sakarya Üniversitesi'nde okuyan ve yurtta kalan iki öğrencinin kaldıkları odanın camına "Berkin Elvan Ölümsüzdür" yazmış olmaları sebebiyle yurttan atıldıkları iddiasını Meclis gündemine taşıdı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Veli Ağbaba
CHP Malatya Milletvekili

Sakarya Üniversitesi'nde okuyan ve yurtta kalan iki öğrenci hakkında 24.04.2014 düzenlenen tutanak ile soruşturma açıldığı ve soruşturma sonucunda öğrencilere, yurtta kaldıkları odanın camına "Berkin Elvan Ölümsüzdür" yazmış olmaları sebebiyle süresiz yurttan çıkarma cezası verildiği iddia edilmektedir. Özellikle devlet yurtlarında kalan üniversite öğrencilere yönelik bu ve benzeri çıkarma cezalarının keyfi bir şekilde verildiği yönünde kamuoyunda yaygın bir kanaat mevcuttur.

Bu çerçeveden hareketle;
1- Sakarya Üniversitesi'nde okuyan iki gence, kaldıkları odanın camına "Berkin Elvan Ölümsüzdür" yazmış olmaları sebebiyle süresiz yurttan çıkarma cezası verilmiş midir? Verildiyse bu cezanın ilgili yönetmelikte yeri var mıdır?
2- Verilen ceza hangi gerekçeye dayandırılmıştır? Bu gerekçenin bir suç olduğuna ilişkin karar verme yetkisi yurt müdürlüğüne mi aittir?
3- Yurttan çıkarma cezalarının üniversite öğrencileri üzerinde ciddi baskı unsuru haline geldiği iddialarına yönelik bir düşünceleriniz nelerdir?
4- 2002-2014 yılları arasında disiplin soruşturmaları sonucunda yurttan çıkarılan öğrenci sayısı kaçtır?
5- 2002-2014 yılları arasında yurttan çıkarılan öğrencilerin, çıkarılma sebeplerine ilişkin Bakanlığınız veri tabanında bir bilgi mevcut mudur?"

    Pazartesi, 18 Ağustos 2014 12:52

Bağlantılı Konular