"Tuzla kıyılarındaki kirlilik oranları 15 Ağustos 2014 tarihi itibarıyla nedir?"

Sezgin Tanrıkulu Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan'a sordu: "Tuzla'da yaklaşık 15 yeni tersane kurulmasına daha yer açılması için denizin doldurularak 350 bin metrekare alanda yeni bir liman yapımı işini üstlenen bir şirketin, dolgu alanını inşaat hafriyatı boşaltma alanı haline dönüştürerek bu sayede hem dolgu taşına para vermediği hem de dökülen hafriyat için kamyon başına 190 TL. tahsil ederek yaklaşık 6,5 Milyon Türk Lirası tutarında haksız kazanç elde ettiği iddiası doğru mudur?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Lütfi Elvan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
CHP İstanbul Milletvekili

1- İstanbul/Tuzla'da yaklaşık 15 yeni tersane kurulmasına daha yer açılması için denizin doldurularak 350 bin metrekare alanda yeni bir liman yapımı işini üstlenen bir şirketin, dolgu alanını inşaat hafriyatı boşaltma alanı haline dönüştürerek bu sayede hem dolgu taşına para vermediği hem de dökülen hafriyat için kamyon başına 190 TL. tahsil ederek yaklaşık 6,5 Milyon Türk Lirası tutarında haksız kazanç elde ettiği iddiası doğru mudur?
2- Ayrıca firmanın sözleşmede dolgu alanının kesinlikle hafriyat, toprak gibi deniz suyunda çözülen malzemelerle dolduramayacağı sadece sağlamlık ve aşınma deneyi sonucunda yeterlilik gösteren kayaların kullanılması gerektiği belirtildiği halde hafriyat kamyonlarından boşaltılan hafriyatlarla yapım işini sürdürdüğü, bu şirketin yüksek kâr elde etmek için yaptığı iddia edilen bu usulsüzlük sonucunda Marmara Denizi’nin kirletildiği ve sözleşmede belirtilen şartlara uyulmaması sonucu sağlam olmayan, çürük bir marina inşa edildiği ve daha da vahimi ve bütün bu usulsüzlüklere resmi yetkililerce göz yumulduğu iddiaları doğru mudur?
3- Marmara Denizi'nin Tuzla kıyılarındaki kirlilik oranları 15 Ağustos 2014 tarihi itibarıyla nedir?
4- İstanbul Tuzla'da deniz doldurarak yapılmakta olan Liman yapım işi için ÇED Raporu düzenlenmiş midir; düzenlendiyse ÇED Raporu hangi kurum veya şirket tarafından hazırlanarak hangi tarihte onaylanmıştır?
5- Bu şirketin projede 350 bin metrekare dolgu alanı oluşturmak için 8.500.000 ton taş dolgu, 250.000 metreküp beton ve 25.000 ton demir kullanacağını taahhüt ettiği iddia edilmektedir, 15 Ağustos 2014 tarihi itibarıyla projenin yüzde olarak ne kadarlık kısmı sözleşmede belirtilen şartlara tam uygun olarak tamamlanmıştır?
6- Bu şirket ile o dönemki adı ile Ulaştırma Bakanlığı Kıyı ve Tersaneler Genel Müdürlüğü (1 Kasım 2011 den itibaren 655 saylı KHK'nin Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle Ulaştırma Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olarak yeniden teşkilatlandırılmıştır.) arasında 2008 yılında imzalanan sözleşmede belirtilen yapım işi bedeli Türk Lirası bazında ne kadardır?
7- 15 Ağustos 2014 tarihi itibarıyla yapım işinin toplam maliyeti Türk Lirası bazında ne kadardır?"

    Pazar, 17 Ağustos 2014 09:14

Bağlantılı Konular