"15 ton karkas et hangi firma/firmalardan hangi tarihlerde satın alınmıştır?"

Sezgin Tanrıkulu Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'a sordu: "Van'daki 6. Hudut Alay Komutanlığı'nca bozuk oldukları tespit edilen etler hangi yasal gerekçe ile başka bir askeri birliğe gönderilmiştir?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Milli Savunma Bakanı Sayın İsmet Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
CHP İstanbul Milletvekili

Et Süt Kurumu (ESK) Ağrı Kombinası'ndan Van'daki 6. Hudut Alay Komutanlığı'na 31 Temmuz 2014 günü gönderilen 2 kamyon dolusu 15 ton etin bozuk olduğu anlaşılmış ve durum yetkili askeri personel tarafından tutanakla zabıt altına alınmıştır.

En vahimi de kısa süre önce kesimi yapılan hayvanlardan elde edildiği belirlenen etler daha sonra Et Süt Kurumu (ESK) tarafından başka bir askeri birliğe gönderilmiş ve askeri birlik tarafından teslim alınmıştır.

1- Van'daki 6. Hudut Alay Komutanlığı'nca bozuk oldukları tespit edilerek kabul edilmeyen etler daha sonra hangi askeri birliğe gönderilmiş ve askeri birliğin ilgili yetkililerince teslim alınmıştır?
2- Van'daki 6. Hudut Alay Komutanlığı'nca bozuk oldukları tespit edilen etler hangi yasal gerekçe ile başka bir askeri birliğe gönderilmiştir?
3- Bir askeri birliğin çürümeye yüz tuttuğu için kabul etmediği etler bir başka askeri birliğe kontrol ve muayeneleri tekrar yapılmadan nasıl gönderilebilmiştir?
4- Van 6. Hudut Alay Komutanlığı'na gönderilen etlerin bozuk, çürümeye yüz tutmuş etler oldukları bilindiği halde veteriner ve etlere ait hayvan sağlık raporlarının değiştirilerek sağlıklı etler gibi gösterilmek suretiyle askeri birliğe sevk edildiği iddiası doğru mudur?
5- 31 Temmuz günü Et Süt Kurumu (ESK) Ağrı Kombinası'ndan Van 6. Hudut Alay Komutanlığı'na gönderilen bozuk etlerin menşei/menşeileri nedir?
6- Söz konusu 15 ton bozuk et eğer canlı hayvanların kesimlerinden elde edilmişlerse canlı hayvanlar, Et ve Süt Kurumu tarafından hangi firma veya firmalardan satın alınmışlardır?
7- Eğer söz konusu 15 ton bozuk et karkas et olarak Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınmışsa o halde 15 ton karkas et hangi firma/firmalardan hangi tarihlerde satın alınmıştır?
8- 23.07.2014 tarihli Resmi Gazete'de 13.05.2014 tarihinde Bosna-Hersek'te yaşanan sel felaketi nedeniyle anılan ülkeye ekonomik destek sağlamak amacıyla 15.000 ton büyükbaş hayvan etinin(taze veya soğutulmuş, dondurulmuş) sıfır gümrükle 31.12.2014 tarihine kadar ithal edilmesi için Et ve Balık Kurumuna tarife kontenjanı tahsis edildiği kararı yayınlandığı dikkate alındığında; Van'daki 6. Hudut Alay Komutanlığı'na gönderilen bozuk etler bu kapsamda ithal edilmiş etler midir?
9- 1 Ocak 2005 - 30 Aralık 2010 ve 1 Ocak 2011 - 10 Ağustos 2014 arasındaki dönemlerde Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki askeri birliklerde yaşanan besin zehirlenmesi vakalarının sayıları nedir?
10- Vahim iddialar sonucu Van'daki 6. Hudut Alay Komutanlığı'nca bozuk oldukları tespit edilerek kabul edilmeyen ancak daha sonra başka bir askeri birliğe gönderilen etler derhal toplatılacak mıdır?"

    Cuma, 15 Ağustos 2014 11:46

Bağlantılı Konular