Ağbaba: "Havalimanı'na Erdoğan'ın ismini verenler, inşaatında ölen işçileri çoktan unuttu"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın 3. Havalimanı inşaatlarındaki ölümlü iş kazalarına ilişkin soru önergesi TBMM Başkanlığınca reddedildi.

Veli Ağbaba; önergesinin reddedilmesine ilişkin "Üçüncü Havalimanı'na Erdoğan'ın ismini verirken, inşaatında hayatlarını kaybeden işçilerin isimleri ne yazık ki unutuldu. Soru önergemizde, ölümlü iş kazalarının inşaat sürecinin fıtratında olup olmadığını düşünüyor musunuz diye Bakan'a sorduk. Ancak TBMM Başkanlığı bu sözümüzün kişisel görüş içerdiğine kanaat getirmiş ve önergemizi reddetmiş" değerlendirmesini yaptı. Ağbaba, 3. Havalimanı ve 3. köprü inşaatlarındaki işçi sağlığı ve iş güvenliği konusundaki tehlike ve risklerin devam ettiğini söyleyerek konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın yazılı soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Veli Ağbaba
CHP Malatya Milletvekili

7 Haziran 2014'te temeli atılan Üçüncü Havalimanı İnşaatı çalışmaları sırasında 9 Temmuz 2014 tarihinde hafriyat kayması sonucu gölete düşen iş makinesinin operatörünün hayatını kaybettiği bilgisi basına yansımıştır.

Bu çerçeveden hareketle,

1- 7 Haziran'dan bu yana inşaat çalışmasında başka bir kaza olmuş mudur? Eğer varsa bu kazalar hangi tarihlerde olmuştur ve sonuçları nelerdir?
2- Henüz inşaat başlayalı 1 ay olmasına karşın ölümlü bir kaza meydana gelmesinde güvenlik ve denetim tedbirlerinizin eksikliği söz konusu mudur?
3- Söz konusu inşaatta müteahhit firmaların denetimi nasıl yapılmaktadır? İnşaattaki diğer denetim mekanizmaları nelerdir? Denetimler hangi sıklıkla denetim yapılmaktadır? Olası kaza riskine karşı tıbbi müdahale yapacak ekibin inşaat bölgesine uzaklığı ne kadardır? İnşaat alanında acil müdahale yapabilecek bir sağlık merkezi olanağı var mıdır?
4- Bahsedilen inşaat çalışmasında işçilerin can güvenliğini sağlamak için hangi önlemler alınmıştır? Yaşanan ölümlü kazanın ardından denetim ve güvenlik tedbirlerini artıracak mısınız? Yoksa siz de, bu kazaların işin fıtratında olduğunu mu düşünüyorsunuz?
5- Söz konusu inşaatta çalışma sistemi ve saatleri nedir? İşçilerin biz milletvekillerine sıklıkla dile getirdiği yoğun ve düzensiz şekilde, ramazan ayında adeta köle gibi çalıştırıldıkları iddiası doğru mudur?
6- 9 Temmuz 2014 tarihindeki kazada yaşamını yitiren Osman Ceylan isimli operatörün geri de kalan ailesini Bakanlığınızca herhangi bir madde destek veya katkı sağlanacak mıdır?"

    Cuma, 15 Ağustos 2014 11:36

Bağlantılı Konular