"Atlama kulelerinin çökmesinin ardından Bakanlığınızca yürütülen bir soruşma var mıdır?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun yazılı soru önergesi şöyle:

"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay KILIÇ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin TANRIKULU
İstanbul Milletvekili

Erzurum'da düzenlenen 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için yapılan ancak geçen ay çöken atlama kulelerinin yapım aşamasında yaşanan sorunların Sayıştay denetçileri tarafından tek tek sıralandığı ortaya çıktı. Projeler kapsamında yapılan arazi ve zemin araştırmaları ile fizibilite çalışmalarının yetersiz olduğu konusunda uyarıda bulunan Sayıştay, yüklenici firmaya da hakediş dışı fazladan ödeme yapıldığını saptamış. Sayıştay müfettişleri tarafından hazırlanan ilk raporda, Erzurum'daki kulelere ilişkin saptamalar "2011 Uluslararası Universiade Kış Oyunları Kapsamında Gerçekleşen Yapım İşlerine İlişkin Tespit Edilen Hususlar" başlığı altında sıralandı.

Bu bağlamda;

1- İmar işleri tamamlanmadan ihale edilen ve inşaası tamamlanan binaların olduğu iddiası doğru mudur?
2- Uygulama projelerinin mevzuata uygun hazırlanmaması nedeniyle oyunlar kapsamında gerçekleştirilen tüm yapım işlerinde ikinci ihaleye çıkıldığı iddiası doğru mudur?
3- Uygulama projelerine dayanak teşkil eden kesin projeler kapsamında yapılan arazi ve zemin araştırmalarının yetersiz olduğu iddiası doğru mudur?
4- İhale komisyonu için görevlendirilen kişiler arasında muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir üyenin bulunmadığı iddiası doğru mudur?
5- Yüklenici firma tarafından verilen alt yüklenici beyanında, iş tanımında yer alan tüm kalemlerin alt yüklenici eliyle yaptırılacağı beyan edilmiş olmasına karşın söz konusu teklifin değerlendirme dışı bırakılmadığı iddiası doğru mudur?
6- Yüklenici firma ve alt yüklenici firma yönetim kurulu kimlerden oluşmaktadır?
7- Geçtiğimiz ay çöken atlama kulelerinin ihale bedeli ne kadardır?
8- Atlama kuleleri için hazırlanan Sayıştay raporu hangi gerekçe ile dikkate alınmamıştır?
9- Çöken atlama kuleleri sebebiyle kamu ne kadar zarara uğramıştır?
10- Atlama kulelerinin çökmesinin ardından Bakanlığınızca yürütülen bir soruşma var mıdır; soruşturma açılacak mıdır?"

    Salı, 12 Ağustos 2014 12:19

Bağlantılı Konular