"Park Orman projesi nedeniyle ölecek yaban hayvanı sayısı kaçtır?"

Sezgin Tanrıkulu, Orman ve Su İşleri Bakanı'na sordu: "Orman ve Su İşleri Bakanlığı İstanbul 1. Bölge Müdürü Haluk Özder başkanlığındaki 4 kişilik komisyon tarafından hazırlanan Park Orman inceleme raporu neden değerlendirilmemiştir? İstanbul 1. Bölge Müdürü Haluk Özder ile Şube Müdürü Umut Cebeci hazırladıkları Park Orman raporu nedeniyle görevden alındığı iddiaları doğru mudur?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel Eroğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
CHP İstanbul Milletvekili

Park Orman ve Hacet Deresi Tabiat parkı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından imara açılmıştır. Orman ve Su işleri Bakanlığının Park Orman ve Hacet Deresi Tabiat parkının imara açılmasına verdiği olur tartışmalara neden olmuştur. Orman ve Su İşleri Bakanlığı İstanbul 1. Bölge Müdürü Haluk Özder başkanlığındaki 4 kişilik komisyon tarafından hazırlanan Park Orman inceleme raporunun gözardı edilmesi, park orman projesinin 2873 sayılı Milli Parklar Kanununun" 14. ve Milli Parklar Yönetmeliğinin" 5. maddesinde belirtilen yasaklarla çeliştiğine yönelik iddialar, konun aydınlatılmasını ve bilgilendirme yapılmasını zorunlu hale getirmiştir.

Bu bağlamda;
1- Orman ve Su İşleri Bakanlığı İstanbul 1. Bölge Müdürü Haluk Özder başkanlığındaki 4 kişilik komisyon tarafından hazırlanan Park Orman inceleme raporu neden değerlendirilmemiştir?
2- İstanbul 1. Bölge Müdürü Haluk Özder ile Şube Müdürü Umut Cebeci hazırladıkları Park Orman raporu nedeniyle görevden alındığı iddiaları doğru mudur?
3- Orman ve Su işleri Bakanlığının Park Orman ve Hacet Deresi Tabiat parkının imara açılmasına verdiği olur hangi raporlara dayanmaktadır? Raporlar kim tarafından hazırlanmıştır?
4- Orman ve Su işleri Bakanlığının Park Orman ve Hacet Deresi Tabiat parkının imara açılmasına verdiği olurun dayanakları nelerdir?
5- Orman ve Su işleri Bakanlığının Park Ormanın imara açılmasına verdiği olur ile İstanbul 1. Bölge Müdürü Haluk Özder ile Şube Müdürü Umut Cebeci hazırladıkları Park Orman raporu neden çelişmektedir?
6- Park orman projesinin 2873 sayılı Milli Parklar Kanununun" ve “Milli Parklar Yönetmenliğine"  uygunluğu hangi maddelere dayandırılmıştır?
7-Park Orman projesi nedeniyle kesilecek ağaç sayısı kaçtır?
8- Park Orman projesi nedeniyle zarar görecek bitki ve hayvan türleri nelerdir?
8- Hacet Deresi tabiat alanında zarar görecek bitki ve hayvan türleri nelerdir?
9- Park Orman projesi nedeniyle ölecek yaban hayvanı sayısı kaçtır?"

    Cumartesi, 09 Ağustos 2014 11:28

Bağlantılı Konular