Tanrıkulu: "YURTKUR bünyesindeki yurtların kaçı depreme karşı dayanıklıdır?"

Tanrıkulu, Gençlik ve Spor Bakanı'na sordu: "Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun genel kurul ve yönetim kurulunun ortadan kaldırılarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ana kurumsal gövdesine bağlanmasına dair bir hazırlık yapıldığı iddiası doğru mudur?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
CHP İstanbul Milletvekili

351 sayılı Kanun doğrultusunda Başbakanlığın yetkilendirdiği bakanlık olan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı olarak halen faaliyet gösteren Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu; Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük organlarından müteşekkildir. Kurumun en yetkili organı olan Genel Kurul'un üyeleri arasında hükümet yetkilileri ve bürokratların yanı sıra Üniversite Rektörleri ve Öğrenci temsilcileri de bulunduğundan, söz konusu kurum yarı-özerk biçimde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Buna göre;

1- Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun ilgili kanunca tarif edilen ve yukarıda özetlenen kurumsal yapısının değiştirilmesine yönelik Bakanlığınızca yapılan bir çalışma mevcut mudur?
2- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun genel kurul ve yönetim kurulunun ortadan kaldırılarak Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ana kurumsal gövdesine bağlanmasına dair bir hazırlık yapıldığı iddiası doğru mudur?
3- Eğer böyle bir tasarı varsa, bu değişikliğe neden ihtiyaç duyulmuştur? Böyle bir kurumsal değişikliğin, kurumun yarı-özerk yapısını yok edeceği, dolayısıyla da kurum politika ve faaliyetleri üzerinde üniversitelerin ve kurumun en önemli paydaşlarından olan öğrencilerin söz hakkının tamamen ortadan kaldıracağı hususu gözetilmiş midir?
4- YURTKUR bünyesinde hâlihazırda faaliyet gösteren yurtların ve diğer hizmet binalarının kaçı depreme karşı dayanıklıdır?
5- Kurum bünyesinde faaliyet gösteren yurt ve diğer hizmet binalarının olası bir depremde öğrencilerin can güvenliğini garanti edecek yapı standartlarına sahip olup olmadığı denetlenmiş midir?
6- Eğer denetlendiyse, bu denetim sonucunda kaç bina olası bir deprem durumunda yıkılma tehlikesi ile karşı karşıyadır?
7- Yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya olan yurt ve hizmet binalarına dair ne gibi bir tedbir alınmıştır? Bu binaların deprem güvenlikleri sağlanana dek faaliyet dışına çıkarılması düşünülmekte midir? Yoksa deprem güvenliği belgelenemediği halde yeni öğretim yılında da bu binalara öğrenci yerleştirilecek midir?"

    Çarşamba, 06 Ağustos 2014 14:02

Bağlantılı Konular