Sağlık Bakanlığının uyguladığı politikalar sonucu sağlık çalışanlarının can güvenliği kalmadı

Aytuğ Atıcı Sağlık Bakanı'na sordu: "Bingöl Adaklı İlçesi Entegre Sağlık Merkezinde çalışanlara mobbing konusu araştırılmış mıdır? Mobbing uygulayanlar hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır?"

Bingöl'de bir doktorumuz daha şiddete maruz kaldı. Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın Sağlık Bakanı tarafından yazılı yanıtlanmasını istediği soru önergesi şöyle;

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı tarafından yazılı yanıtlanmasını Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 96'ıncı maddeleri gereğince talep ederim.

Aytuğ Atıcı
CHP Mersin Milletvekili

Sağlıkta Dönüşüm'le beraber Türkiye'de sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin giderek arttığı, Beyaz Kod Alo 113 rakamları ile de sabittir. Buna rağmen Bakanlığın konuyu yönetememesi sonucunda şiddet, işyerinden sokağa taşmış ve çalışanların, şehirdeki yaşamları için can güvenliği sorununa dönüştüğü görülmektedir.

Bingöl Adaklı İlçesi Entegre Sağlık Merkezinde aile hekimine ve diğer çalışanlara yönelik mobbing sonrası "konunun intikam duygularıyla sokakta planlı bir saldırıya dönüştüğü" şeklinde ciddi iddialar dile getirilmektedir.

Sağlık merkezinde bir çalışanın yakınları ile bir araya gelerek, aynı çatı altında çalıştığı bir hekimi takip edip, Bingöl İl merkezinde darp ettiği iddia edilmektedir.

Buna göre;
1- Bingöl Adaklı İlçesi Entegre Sağlık Merkezinde bir çalışanın yakınları ile bir araya gelerek, aynı çatı altında çalıştığı bir hekimi takip edip, Bingöl İl merkezinde darp ettiği iddiası doğru mudur? Bakanlık bu konuda herhangi bir soruşturma başlatmış mıdır?
2- Bingöl Adaklı İlçesi Entegre Sağlık Merkezinde çalışan ve sokakta darp edilen hekimin "Bingöl Devlet Hastanesinde can güvenliğim yoktur" diyerek Memleketi Şanlıurfa'ya sevk edilmiş midir? Aynı hekimin Şanlıurfa'da beyin cerrahi servisinde "hayati tehlike" ön tanısı ile yattığı iddiası doğru mudur?
3- Darp edilen hekimin, Bingöl Devlet Hastanesi acil servisinde düzenlenen geçici adli raporunun baskı altında yazdırıldığı iddiası hakkında herhangi bir soruşturma açılmış mıdır?
4- Bingöl Adaklı İlçesi Entegre Sağlık Merkezinde çalışanlara mobbing konusu araştırılmış mıdır? Mobbing uygulayanlar hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır?"

    Pazartesi, 04 Ağustos 2014 16:19

Bağlantılı Konular