Çıray, Sivil Toplum Örgütlerinden İhsanoğlu için destek istedi

CHP, cumhurbaşkanı seçiminin "Medeniyet ile barbarlık arasında" bir seçim olduğunu belirterek, 25 bin STÖ ve Meslek kuruluşundan Türkiye'nin cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu'na destek istedi.

CHP'nin Sivil Toplum Örgütleri ve Meslek Dernekleri'nden Sorumlu yaklaşık 25.000 STÖ'ne mektup yazarak Cumhurbaşkanı seçiminin "Medeniyet ile barbarlık arasında" bir seçim olduğunu belirtti ve Ekmeleddin İhsanoğlu'nun desteklenmesi için çağrı yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray'ın mektubu şöyle;

"Sivil toplum örgütlerimizin ve meslek derneklerimizin değerli yöneticileri ve üyeleri,

Medeniyet, aynı zamanda STÖ'lerin ve meslek derneklerinin özgürlük, eşitlik, adalet gibi kavramlarla şekillendiği varoluş durumudur. Bu durum tüm yurttaşların sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi alanlarda kendi iyi anlayışlarını özgürce hayata geçirmelerini garanti eder. Anayasal kurumlar içinde STÖ'ler, meslek dernekleri ve sendikalar, hepimiz için en az hava ve su kadar hayati olan kurumlardır.

Modernleşme tarihi, hukukun üstünluğü ve kuvvetler ayrılığı gibi ilkelerin de sivil kesimlerin mücadelelerinin ürünü olduğunu göstermektedir.

Biz de neredeyse iki yüzyıllık sosyo-kültürel siyasi modernleşme tecrübemiz içinde bu yüksek ilkelerin paha biçilemez değerini öğrenmiş bulunuyoruz. Ancak kimse bizim bu yüksek ilkeler için ödediğimiz bedelin, başka toplumlara göre daha düşük olduğunu söyleyerek teselli bulamaz. Çünkü özgürlük, eşitlik, adalet ve barış gibi değerlerin varlık bulma mücadelesinde verilen tek bir kayıp bile olağanüstü değerlidir ve sadece kendi toplumumuzun değil insanlığın bu konudaki muazzam kayıpları içinde değerlendirilmesi gerekir.

Değerli sivil toplum mücadelecileri,
10 Ağustos 2014 ülkemiz için bir bakıma uğruna mücadele ettiğiniz medenilik testi olacak. Hukukun üstünlüğü ve kuvvetler ayrılığı başta olmak üzere yüksek değerlerimizin insanlığımızı daha da olgunlaştıracak şekilde yaşamamıza katkıda bulunacak bir tercihte mi bulunacağız? Yoksa bu ilkelere duyduğu husumeti gitgide artan kibirli bir zorbayı mı destekleyeceğiz? Yapacağımız tercih, hiç yuvarlamadan söylemek istiyorum, medenilikle barbarlık arasında olacak. Kısaca ya medeniyi ve medeniliği, veya barbarı ve barbarlığı tercih edeceğiz.

Sizlerin milletimizin ve toplumumuzun ikiyüz yıllık rotasını sağduyu, basiret ve akıl ölçüleri içinde bir kere daha serinkanlılıkla değerlendireceğinize inanıyorum. Medenilik her yerde her zaman sivil toplumun eseri olmuştur. Bu kez de böyle olacak biliyorum..

10 Ağustos 2014 cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Ekmeleddin İhsanoğlu'na vereceğiniz destek, sivil toplumun medenilik mücadelesinin önündeki engelleri aşılmasında bir dönüm noktası olacaktır. Milletimiz için hayırlı olsun.

Dr. Aytun Çıray
Sivil Toplum Örgütleri ve Meslek Derneklerinden Sorumlu
CHP Genel Başkan Yard. ve İzmir Milletvekili"

    Pazartesi, 04 Ağustos 2014 15:42

Bağlantılı Konular