Tanrıkulu: "Sondaj kazılarına ait resmi raporlar düzenlenmiş midir?"

Tanrıkulu, Kültür ve Turizm Bakanı'na sordu: "Mustafa Latif Topbaş'ın 34 yıl önce 7 arkadaşıyla birlikte satın aldığını ve inşaatlarına başladıklarını açıkladığı ancak Google Earth görüntülerinden de anlaşıldığı üzere inşaatlarına 2013 yılında başlandığı ortaya çıkan Urla Zeytineli köyü Hacılar Koyu'ndaki söz konusu 20 hektarlık arazinin Mustafa Latif Topbaş ve bahsettiği 7 kişi adına tapu kayıtlarına tescil edildiği tarih nedir?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Sayın Ömer Çelik tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. Sezgin Tanrıkulu
CHP İstanbul Milletvekili

1- Mustafa Latif Topbaş'a ait oldukları Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Urla Zeytineli köyü Hacılar Koyu'nda inşa edilen ve ikisinin Recep Tayyip Erdoğan'a ait olduğu iddia edilen villaların inşa edildiği ve 1. Derece SİT alanından usulsüz olarak 3. Derece SİT alanına dönüştürüldüğü yönünde ciddi şüphelerin bulunduğu 20 hektarlık alanda keşfedildiği iddia edilen Antik Roma dönemine ait paha biçilemez mozaiklerin villaların inşaatından önce gizlice başka bir yere/yerlere nakledildikleri iddiası doğru mudur?
2- İddia doğruysa, paha biçilemez değerde olmalarına rağmen yasadışı yollardan her birine en az 20 Milyon dolar değerinden rahatlıkla alıcı bulunabildiği belirtilen ve onlarca adet oldukları iddia edilen antik mozaikler hangi tarihte, kimler tarafından ve nereye / nerelere nakledilmişlerdir?
3- Mustafa Latif Topbaş'a ait oldukları Recep Tayyip Erdoğan tarafından da açıklanan Urla Zeytineli köyü Hacılar Koyu'nda inşa edilen ve ikisinin Recep Tayyip Erdoğan'a ait olduğu iddia edilen villaların inşa edildiği 1. Derece SİT alanının kapsadığı arazide bulunduğu iddia edilen Antik Roma dönemine ait tüm tarihi eserlerin tam listesi nedir?
4- Söz konusu arazi hangi tarihte 1. Derece SİT alanı olarak tescil edilmiştir?
5- Arazinin 1. Derece SİT alanı olarak belirlenmesi yönünde hazırlanan rapor hangi tarihte hangi yetkilerce hazırlanmıştır?
6- Arazinin 1. Derece SİT alanı olarak belirlenmesinin gerekçesi olarak hazırlanan arkeolojik değerlendirme raporunun tam metni nedir?
7- Arazinin 3. Derece SİT alanına dönüştürülmesi sonrasında yasal prosedür gereği yapılması gereken sondaj kazıları yapılmış mıdır; yapılmışsa hangi tarihte hangi kurumlar tarafından yapılmıştır?
8- Sondaj kazılarına ait resmi raporlar düzenlenmiş midir?
9- Sondaj kazılarına dair tüm resmi raporların tam metinleri nelerdir?
10- Mustafa Latif Topbaş'ın 34 yıl önce 7 arkadaşıyla birlikte satın aldığını ve inşaatlarına başladıklarını açıkladığı ancak Google Earth görüntülerinden de anlaşıldığı üzere inşaatlarına 2013 yılında başlandığı ortaya çıkan Urla Zeytineli köyü Hacılar Koyu'ndaki söz konusu 20 hektarlık arazinin Mustafa Latif Topbaş ve bahsettiği 7 kişi adına tapu kayıtlarına tescil edildiği tarih nedir?"

    Pazartesi, 04 Ağustos 2014 15:11

Bağlantılı Konular