Tanrıkulu: "Gözlemci kartları kayıp mı olmuşlardır yoksa kayıp mı edilmişlerdir?"

Tanrıkulu, Adalet Bakanı Bozdağ'a sordu: "Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanlığı seçimi için Almanya Federal Cumhuriyeti'nde yaklaşık 222 bin seçmenin oy kullanacağı Baden Württemberg eyaletindeki 81 sandıkta görev yapmaları için CHP tarafından isimleri bildirilen 158 sandık görevlisinin atamalarının yapılmadığı iddiası doğru mudur?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Dr. Sezgin Tanrıkulu
CHP İstanbul Milletvekili

1- Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanlığı seçimi için Almanya Federal Cumhuriyeti'nde yaklaşık 222 bin seçmenin oy kullanacağı Baden Württemberg eyaletindeki 81 sandıkta görev yapmaları için CHP tarafından isimleri bildirilen 158 sandık görevlisinin atamalarının yapılmadığı iddiası doğru mudur?
2- İddia doğruysa Baden Württemberg'deki 81 sandıkta görev yapmaları için CHP tarafından isimleri bildirilen 158 sandık görevlisinin atamalarının yapılmamasının Seçim kanunu çerçevesinde gerekçesi nedir?
3- Baden Württemberg'deki 81 sandıkta sandık görevlisi olarak sadece AKP'lilerin atandıkları iddiası doğru mudur?
4- İddia doğruysa sandıkların tamamında AKP'li sandık görevlilerine yer verilirken CHP'li sandık görevlilerin türlü nedenlerle atanmamaları, 6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 2. Maddesinin 6. Bendinde belirtilen  ‘’ Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı seçimlerinin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapmak ve yaptırmak amacıyla, gerekli ilke kararları almaya, beşinci fıkrada sayılan kanunlar ile bu Kanunda seçimle ilgili olarak yer alan bütün süreleri gerektiğinde kısaltarak tespit ve ilâna yetkilidir."’ hükümlerine açıkça aykırılık taşımamakta mıdır?
5- Almanya Federal Cumhuriyeti Baden Württemberg eyaletinde Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanlığı seçimi sürecine hile mi karıştırılmak istenmektedir?
6- Baden Württemberg Eyaleti CHP Birliği tarafından CHP Genel Merkezi'nin ardından Yüksek Seçim Kurulu'na gönderilen listede yer alan sandık görevlilerinden 43'ünün Essen Eyaleti Seçim Bölgesine kaydedildiği iddiası doğru mudur?
7- Ayrıca, Baden Württemberg CHP Birliği'nin gözlemci kartlarının da postada kaybolduğu iddiası doğru mudur?
8- Gözlemci kartları kayıp mı olmuşlardır yoksa kayıp mı edilmişlerdir?
9- Gözlemci kartlarının kaybolmalarından veya kaybedilmelerinden sorumlu kurum veya şirket hangisidir?
10- İddialar doğruysa Baden Württemberg CHP Birliği'nin gözlemci kartlarının postada kaybolmaları ve CHP tarafından isimleri bildirilen 43 sandık görevlisinin başka bir eyaletin seçim bölgesine kaydedilmeleri AKP Merkezli önceden planlanmış bir sabotaj mıdır?"

    Pazar, 03 Ağustos 2014 13:48

Bağlantılı Konular