Tanrıkulu, işsizlik ile ilgili meclis araştırması istedi

Tanrıkulu’nun Meclis Araştırması isteği ve gerekçesi şöyle:

“TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Ülkemizde yaşayan yurttaşlar ekonomik, sosyal, siyasal, psikolojik alandaki birçok sorunla boğuşurken, resmi ve gayri resmi açıklamalar ile en öncelikli sorunun işsizlik olduğu gerçeği belirtilmektedir. Ülkemizde artan işsizlik oranının nedenleri, işsizliğe karşı alınabilecek önlemler ve uygulama alanları ile işsizlik sonucu yaşanan sorunların araştırılması ve çözüm önerilerinin sunulması, amacıyla Anayasanın 98’inci, İçtüzüğün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması için gereğini arz ederim.

Dr. Sezgin TANRIKULU
İstanbul Milletvekili

GEREKÇE:
Ülkemiz genelinde işsizlik oranı ve işsiz sayısındaki artış sürmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu, 2012 yılı Aralık dönemine ilişkin hane halkı İşgücü İstatistiklerine göre Türkiye genelinde işsiz sayısı 2012 yılı Kasım, Aralık ve 2013 yılı Ocak aylarını kapsayan Aralık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 214 bin kişi artarak 2 milyon 790 bin kişiye yükseldi. İşsiz sayısı Kasım 2012 dönemine göre ise 160 bin kişilik artış gösterdiği vurgulanmaktadır. AKP hükümetlerinin ekonomik ve siyasi istikrar söylemleri 10 yıllık iktidarı süresince yapay ve suni bir istikrar olduğunun göstergesidir.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; İşsizlik oranı Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.3 puanlık artış ile yüzde 10.1 seviyesinde gerçekleşti. Kasım dönemine göre ise işsizlik oranı 0.7 puan artış gösterdi. Aralık’ta kentsel alanda işsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 0.3 puan artışla yüzde 11.8’e, kırsal alanda 0.3 puan artışla yüzde 6.8’e yükseldi. Bunun yanında tarım dışı işsizlik oranı 0.4 puanlık artış ile yüzde 12.4 düzeyine yükseldi. Kasım dönemine göre ise tarım dışı işsizlik oranında 0.7 puan artış yaşandı. Aralık’ta kentsel alanda tarım dışı işsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 0.3 puan artışla yüzde 12’ye, kırsal alanda 0.8 puan artışla yüzde 14.1’e yükseldi. Aralık döneminde genç işsizliği arttı. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.7 puanlık artış ile yüzde 19.8 oldu. Bu veriler göz önüne alındığında artan işsizlik oranları belirgin bir artışı kanıtlamaktadır.

İşsizlik sonucu toplumda ve bireylerde yaşanan travmalar belirgin bir artış göstermektedir. Sosyal huzursuzluk, geçim sıkıntısının etkileri arasındadır. Halkın işsizlik sonucu geçim sıkıntısı yaşaması mutsuzluğa yol açmaktadır, bunun sonucu olarak suç oranlarının artması, boşanmalardaki artış gösterilebilir. İşsizlik sonucu düşen gelirler halkın yetersiz ve kalitesiz gıdalara yönelmesine yol açmaktadır. Hükümetlerin ekonomi yönetimindeki hataları yüzünden artan işsizlik oranı arasında doğrudan ilişki vardır. Bu sebepten dolayıdır ki artan işsizlik oranının sebepleri ve önlemlerine yönelik Türkiye Büyük Millet Meclis araştırması yapılması elzemdir. “

    Perşembe, 27 Haziran 2013 16:22

Bağlantılı Konular