Tanrıkulu, Dışişleri Bakanı tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi

Tanrıkulu, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na sordu: "AKP Hükümeti'nin özellikle ESPOO ve AARHUS Sözleşmeleri ile Helsinki Sözleşmesi'ni imzalamamasının son 11 yıllık süreçte Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecini yavaşlatmasındaki payı nedir?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
CHP İstanbul Milletvekili

1- 25 Haziran 1998 tarihinde Danimarka'nın Aarhus kentinde Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu tarafından imzaya açılan ve 30 Ekim 2001 tarihinde yürürlüğe giren AARHUS Sözleşmesi veya Türkçe karşılığı tam ismiyle "Çevresel Konularda Bilgiye Erişim, Çevresel Karar Verme Sürecine Halkın Katılımı ve Yargıya Başvuru Sözleşmesi'nin AKP Hükümeti tarafından son 11 yıllık sürede imzalanmamasının gerekçesi nedir?
2- Ayrıca, sınır aşan boyutta çevre kirliliğine yol açan faaliyetlerin proje aşamasında taraf ülkelerin ve kamunun katılımı ile değerlendirilmesini amaçlayan ESPOO Sözleşmesi ile Sınır Aşan Suların ve Uluslararası Göllerin Kullanımını düzenleyen Helsinki Sözleşmesi'nin AKP Hükümeti tarafından son 11 yıllık sürede imzalanmamasının gerekçesi nedir ?
3- AKP'nin AARHUS ve ESPOO Sözleşmelerini imzalamamasındaki amaç HES'ler, termik ve nükleer santraller gibi enerji yatırımlarında tüm toplumu ilgilendiren kararların alınmasında halkın devre dışı bırakılarak son 11 yıldır devam eden çevre katliamları pahasına enerji rantının önünün kesilmemesi midir?
4- AB Konseyi tarafından 14 Nisan 2003 tarihinde kabul edilen Türkiye Katılım Ortaklığı Belgesinde belirtilen ve AB Su Çerçeve Direktifi  SÇD'de atıfta bulunulan Sınır Aşan Suların ve Uluslararası Göllerin Kullanımı (Helsinki), Çevresel Konularda Bilgiye Erişim, Karar Almaya Katılım ve Yargıya Başvuru (Aarhus) ve Sınır Aşan Çevresel Etki Değerlendirmesi (Espoo) Sözleşmelerine halen taraf olacak imzaları atmayan AKP Hükümeti,  3 Ekim 2005 tarihinde başlayan Avrupa Birliği katılım müzakereleri çerçevesinde, "Çevre" başlığı altında yürütülen müzakereleri nasıl sonuçlandıracaktır?
5- AKP Hükümeti'nin özellikle ESPOO ve AARHUS Sözleşmeleri ile Helsinki Sözleşmesi'ni imzalamamasının son 11 yıllık süreçte Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecini yavaşlatmasındaki payı nedir?"

    Perşembe, 24 Temmuz 2014 11:46

Bağlantılı Konular