CHP'den terör ve terörle mücadeleden doğan zararların karşılanması hakkında kanun değişikliği teklifi

Ülkemizde en temel insan hakkı olan, yaşam hakkının ihlal edildiğini mağdurları ve cenazeleri belli olan fakat failleri belirlenememiş bir çok şüpheli ölüm vakası olduğu ve cezasızlığın bir sorun olduğu ortadadır. Askeri birliklerde şüpheli şekilde hayatını kaybeden er ve erbaşların ailelerinin mağduriyetinin telafi edilmesi gerekmektedir.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun kanun teklifi ve gerekçesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Terör ve terörle mücadeleden doğan zararların karşılanması hakkında kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifim ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

Dr. M. Sezgin TANRIKULU
CHP İstanbul Milletvekili

Genel gerekçe
Askeri yargı konusunda temel sorunun bir darbe Anayasası olan 1961 Anayasası ile ihdas edilen ve yine bir askeri darbe ürünü olan 1982 Anayasası ile güçlendirilen Türkiye askeri yargısının, Türkiye yargı teşkilatı içerisinde meşruiyetinin bu güne kadar sorgulanmadan yerini koruyabilmesi, darbelerin sonuçlarını ve etkilerinin büyük ölçüde yürürlükteki darbe anayasası sayesinde sürmekte olduğu gerçeği hatırlanarak, somut çözüm önerisi bağlamında askeri yargıyı da içine alan kapsamlı bir yargı reformunun gerekli olduğu bir kez daha görülmektedir

Şehit yakınları, malul ve gaziler ile aileleri ile çatışma mağduru sivillere sağlanan mali ve sosyal haklar ile sunulan hizmetler çeşitli mevzuatta düzenlenmiştir.

Askeri birliklerde şüpheli ölüm ve eğitim zayiatı sonucu mağdur ailelerin uğradıkları mağduriyet çeşitli platformlarda dile getirilmiştir. Kamuoyunda bu alanda yeni düzenleme yapılması ve sağlanan hakların iyileştirilmesi konusunda beklentiler olmuştur.

Askeri birliklerde meydana gelen şüpheli ölümlerde Askeri savcılıkların,  kışladaki asker ölümlerine ilişkin 'şüphelere' her seferinde "kovuşturmaya yer yok (KYOK)" kararı ile noktayı koyduğunu ve aileleri mağdur ettiğini bu kararların kamu derin yaralar açtığını uygulanan geniş çaplı ve ağır insan hakları ihlallerinden dolayı kimsenin sorumluluk almadığını ve yargı önünde hesap vermediğini, kanun uygulayıcılarının failleri yargı sürecinde koruyor olduğunu görülmektedir.

Ülkemizde en temel insan hakkı olan, yaşam hakkının ihlal edildiğini mağdurları ve cenazeleri belli olan fakat failleri belirlenememiş bir çok şüpheli ölüm vakası olduğu ve cezasızlığın bir sorun olduğu ortadadır. Askeri birliklerde şüpheli şekilde hayatını kaybeden er ve erbaşların ailelerinin mağduriyetinin telafi edilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede söz konusu talep ve beklentileri karşılamaya yönelik olarak işbu kanun teklifi hazırlanmıştır.

Terör ve terörle mücadeleden doğan zararların karşılanması hakkında kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi

Madde 1- 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Ek madde 2- Askeri birliklerde, askerlik görevini ifa ederken herhangi bir sebeple hayatını kaybeden er ve erbaşların hak sahibi yakınlarının bu nedenle uğradığı maddi zararlar hakkında da bu Kanun hükümleri uygulanır."

Madde 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür."

    Çarşamba, 23 Temmuz 2014 12:28

Bağlantılı Konular