Çıray: "Erdoğan'ın seçim kampanyasına Kuzey Irak'tan ne kadar parasal destek geldi?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, Enerji Bakanı'na kayıp 4 milyon doların "Sırrı"nı sordu.


CHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Aytun Çıray'ın Enerji Tabii ve Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesi şöyle:

"1- "Basında size atfen, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kuzey Irak'tan sevk edilen petrolün hesabının yaklaşık 97 milyon dolar olduğunu ve Halkbank'a 93 milyon doların yatırıldığını bildirdi" ifadesi yer almaktadır (23 Haziran 2014). Aradaki 4 milyon dolarlık fark neyin karşılığıdır?
2- Yurt dışında vergi cenneti adalarda kurdurduğunuz TEC (Turkish Energy Company) adlı şirketin bu "ticaretteki" rolü nedir? Irak Anayasası'na göre Irak'a ait petrol, "Kürt petrolü" diye tanımlanarak, Irak Hükümeti'nin itirazlarına rağmen hukuksuz bir biçimde Irak Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan taşınıp Ceyhan limanından pazarlanırken, TEC adlı şirkete bir ödeme yapılmakta mıdır?
3- 28 Ocak 1975 tarihinde kabul edilen 1835 Kanun Numaralı Irak Türkiye Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması ve eklerine karşın; Habur civarında ayrı bir bağlantı yapılarak, Irak Hükümeti'nin tüm protestolarına karşın, Irak'ın kuzeyinde üretilen petrolün Irak Türkiye ham petrol boru hattı ile Ceyhan'da depolanıp satılmasını, hangi hukuk kuralı ile açıklayabiliyorsunuz?
4- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına göre, Irak Hükümeti'nin kontrolünde ve New York'taki bir BM hesabına yatırılması gereken Irak petrolü satış gelirinin Halkbank'a yatırılmasını, hangi uluslar arası anlaşma ya da karara istinaden gerçekleştiriyorsunuz?
5- Irak Hükümeti, BOTAŞ'ı ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni Paris'teki Uluslar arası Tahkim Mahkemesi'ne (ICC) şikayet ettiğini ve dava açtığını açıkladı. Bu davanın açılmış olması bile, Türkiye'nin uluslar arası itibarını zedelemektedir. Bu dava aleyhimizde sonuçlanırsa, istifa etmeyi ve talep edilen 250 milyon dolarlık tazminatı ödemeyi ödemeyi kabul eder misiniz?
6- KBY Petrol Bakanı Ashti Hawrami, 17 Haziran 2014 tarihinde Londra'da yaptığı bir sunumda (CWC – Iraq Petroleum başlıklı konferansta), maaşları ödemede zorluk çektiklerini ifade ettikten sonra, "KBY olarak, maaşları ödeyebilmek için gelecekteki petrol satışlarına 'mahsuben', 2 milyar dolar iç borçlanma, 1 milyar dolar da dış 'borçlanma' yapmak zorunda kaldık" diyor. KBY ile çok yakın ilişkilerinize de dayanarak, bölgesel yönetimin söz konusu edilen "Dış borcu" hükümetiniz mi sağladı? Eğer öyleyse, bu ödemenin bütçedeki karşılığını ve yasal dayanağını açıklayabilir misiniz?
7- KBY'den Erdoğan'ın seçim kampanyası için nasıl ve ne kadarlık bir destek geldi?"

    Pazar, 20 Temmuz 2014 09:54

Bağlantılı Konular