Tanrıkulu: "Çocuk öldürmenin, kadın öldürmenin, Gazze'ye bombalar yağdırmanın tek bir tanımı vardır: devlet terörü"

Tanrıkulu: "Gazze halkına destek olmak için ırkçı değil, barışçı olmak, barış çabasını yürütmek, insan hakları mücadelesini yükseltmek gerekiyor. Ne yazık ki AKP iktidarı Filistin halkına destek için İsrail hükümetiyle ekonomik ilişkilerini keseceğine, anti-semitizmi, Yahudi düşmanlığını körüklemekte, bu trajediyi bile kullanmaktadır."


CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı açıklaması şöyle:

"Her türlü insan haklarını ayaklar altına alan, kadın, çocuk veya sivil gözetmeksizin katliam yapan İsrail hükümeti bu vahşete, insanlık suçuna derhal son vermelidir! Yarım yüzyıldır Ortadoğu'nun bitmek tükenmez sorunu olan İsrail-Filistin meselesini daha da çıkmaza sürükleyen bu tür katliamların tüm halklara kaybettireceği açıktır. İsrail hükümetinin uyguladığı devlet terörünün hiçbir meşruiyeti yoktur, olamaz! Çocuk öldürmenin, kadın öldürmenin, Gazze'ye bombalar yağdırmanın, Filistin'e kara harekâtı düzenlemenin tek bir tanımı vardır: devlet terörü!

Öte yandan İsrail hükümetinin uyguladığı devlet terörünü bahane ederek anti-semitizmi, Yahudi düşmanlığını yaygınlaştırmak da kabul edilemez! İsrail devletiyle, hükümetiyle her türlü ekonomik-askeri ilişkisini sürdüren AKP, ırkçı söylemler dışında "Gazze halkı için" kılını kıpırdatmamaktadır!

AKP'nin bazı üyelerinin, insanlık tarihinin en büyük trajedisi olan Yahudi soykırımı suçlusu Hitler'e göndermeler yapması sadece ırkçılık değil, nefret suçudur da. Bu tür göndermeler, Filistin halkının haklı mücadelesine gölge düşürme çabasının da bir parçası olarak okunmalıdır!

Gazze halkına destek olmak için ırkçı değil, barışçı olmak, barış çabasını yürütmek, insan hakları mücadelesini yükseltmek gerekiyor.Ne yazık ki AKP iktidarı Filistin halkına destek için İsrail hükümetiyle ekonomik ilişkilerini keseceğine, anti-semitizmi, Yahudi düşmanlığını körüklemekte, bu trajediyi bile kullanmaktadır.Katliamlar, bombardımanlar Ortadoğu'nun, Filistin halkının kaderi değildir. Ancak neredeyse her iki yılda bir İsrail'in katliamlarına maruz kalan Filistin halkının kurtuluşu da halkların, inançların arasına nefret tohumları saçmaktan değil, barış çabalarına destek vermekten geçiyor."

    Pazar, 20 Temmuz 2014 09:26

Bağlantılı Konular