Kılıçdaroğlu, Almanya Şansölyesi Angela Merkel’e mektup yazdı

Genel Başkan Kılıçdaroğlu  imzasıyla Federal Şansölye Dr. Angela Merkel’e mektup gönderildi.

 

“Sayın Şansölye,

İstanbul Gezi Parkında genç neslin demokrasi, temel hak ve özgürlükler ve insan onuruna saygı için başlattığı hareket, bir umut ve ilham kaynağıdır. Avrupa’yla paylaştığımız bu değerler, AB ve özellikle Almanya tarafından desteklenmesi ve teşvik edilmesi hayati önem taşımaktadır.

Son yıllarda demokrasi, özgürlük ve insan hakları bağlamında giderek gerileyen ve kötüleşen duruma verdiğiniz tepkiler yerindedir. Bu eleştirilerin AKP Hükümeti üzerinde mutlaka bir etkisi olacaktır, ancak AKP’ye yöneltilen bu eleştirilerin, Türkiye’nin AB ile bağlarını, bilhassa AB’ne katılım müzakerelerini yavaşlatması veya askıya alınmasını, bundan da ötesine geçerek, Türkiye’nin AB’ne üye olamayacağı yönünde bir tutum içerisine girilmesi haksız, yersiz ve yanlış bir yaklaşım olacaktır. Buna da ilaveten, Türkiye’nin demokratik temelini güçlendirecek yeni ve önemli fasılların açılması Türk Halkının AB ile bağını yenileyecektir.

Bu anlamda Türk halkına yönelik mesajlarınız şu hususlara değinmelidir:

    Türk gençliğine, Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarına ve Türkiye kökenli Alman Vatandaşlarına verilmesi gereken en önemli mesaj; Türkiye’nin dostu Almanya’nın, AKP Hükümetinin baskıcı ve dayatmacı tutumuna karşı olduğu.
    Meydan okumaların (challenge) diyalog ve demokratik yollardan çözüme kavuşması gerektiğini.
    Almanya’nın, Türkiye’yi Avro-Atlantik Camiasında laik ve demokratik bir üyesi olarak görmek istediğini.
    Türkiye’nin AB katılım müzakerelerinin öngörüldüğü şekilde sürmesi gerektiğini.

Bu yönde yapacağınız bir açıklama ve girişim sadece Türkiye-Almanya değil, aynı zamanda Türkiye-Avrupa ilişkilerine de çok önemli ve tarihi bir katkısı olacaktır.”

    Perşembe, 20 Haziran 2013 17:17

Bağlantılı Konular