Tekin: "Palandöken tesis alanında heyelan potansiyeli taşıyan başka alanlar bunmakta mıdır?"

Tekin, 25.Dünya Üniversitelerarası Kış Olimpiyat Oyunları için Erzurum'da yaptırılmış olan Türk Telekom Atlama Kule ve Rampaları'nın bulunduğu bölgede meydana gelen heyelan sonucu toplam beş adet rampanın üçünün kullanılmaz hale gelerek, 65.000.000 TL kamu yatırımının yok olmasını TBMM gündemine taşıdı.CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin'in Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini saygılarımla arz ederim.

Gürsel TEKİN
CHP İstanbul Milletvekili

Yazılı ve görsel basına da yansıdığı üzere; Erzurum'da 25.Dünya Üniversitelerarası Kış Olimpiyat Oyunları için yaptırılmış olan Türk Telekom Atlama Kule ve Rampaları'nın bulunduğu bölgede meydana gelen heyelan, toplam beş adet rampanın üçünü kullanılmaz hale getirmiş ve 65.000.000 (AltmışBeşMilyon) TL kamu yatırımının yok olmasına neden olmuştur.

2020 Dünya Olimpiyat oyunlarına hazırlık amacıyla öznel alanlarda gerçekleştirilen olimpiyatlara ev sahipliği yapmaya çalışan ülkemizde, 2011 yılında; 25. Dünya Üniversitelerarası Kış Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapmış, bunun için de Erzurum Palandöken mevkii seçilmiştir.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası'nın konuya ilişkin meslek uzmanlıkları kapsamında yapmış olduğu incelemelere göre hazırlanmış olan değerlendirme raporunda da yer verildiği üzere  yer seçiminin başladığı tarihte başlatılan proje çalışmaları kapsamında gerek plana esas olarak hazırlatılan jeolojik-jeoteknik etütlerde, gerekse inşaatların yapılması süreçlerinden gerçekleştirilen "jeoteknik etüt raporlarında (zemin ve temel araştırma raporları) rampa ve pistlerin yapıldığı alanların farklı bölgelerinde heyelan potansiyeli taşıyan bazı bölgeler tespit edilmiştir. Yapılan bu tespitten sonra, tesisler için farklı bir alanın seçilmesi gerekirken idare "jeoteknik etüt raporlarında" belirtilen kaygıları göz ardı ederek inşaat imalatlarına yüksek miktarda bedeller ödenerek heyelan potansiyeli taşıyan alanlar üzerine tesislerin yapılmasına karar verildiği belirtilmektedir.Ayrıca tesislerin heyelan potansiyeli taşıyan alanlar üzerine yapılması yetmezmiş gibi, yeterli kar yağışının olmayacağı kaygısı güdülerek heyelan potansiyeli taşıyan alanların da içinde yer aldığı bölge üzerine su püskürtülmesi amacıyla iki adet gölet yapıldığı ifade edilmektedir.

Bu süreçte kurumda çalışan bazı mühendislerin göletlerde biriken suların heyelanları tetikleyebileceği kaygılarına rağmen, idarenin bu kaygıları görmezden gelerek jeo-membranlarla geçirimsizlik sağlanacağını iddia ederek bu göletlerin yapımının gerçekleştirildiği iddia edilmektedir.

Palandöken heyelanları da bir kez daha göstermiştir ki; ülkemizin jeolojik gerçeklikleri göz ardı edilerek, "bilime ve akla inat, doğanın ve doğal değerlerin tahribine rağmen, her yerde inşaat yaparım" anlayışının sonucu; dün olduğu gibi bugünde milyarlarca lira kamu kaynağının heba edilmesine devam etmektedir.

Yukarıda belirttiğim gerçeklikler çerçevesinde bilinmeyenlerin ve gerçek sorumluların araştırılıp, anlaşılarak gün yüzüne çıkarılabilmesi için aşağıdaki sorularımın cevaplanması büyük önem taşımaktadır;

1- Plana esas jeolojik- jeoteknik raporlarda Palandöken tesis alanının bazı bölgelerinde heyelan potansiyeli taşıyan alanların varlığı bilinmesine rağmen kim veya kimler bu alanlarda tesislerin yapılmasında ısrar etmiş ve karar vermiştir?
2- Bu tesislerin yapımı süreçlerinde görmezden gelinen raporlarda işaret edilmiş olan heyelan tehlikesine karşı gerekli önlemler alınmış mıdır? Alınmış ise; bu kapsamda ne türden ilave imalatlar gerçekleştirilmiş ve bu kapsamda yüklenici firmalara ilgili sözleşmeler çerçevesinde, ne oranda ödeme yapılmıştır?
3- Heyelanları önleme amacıyla yapılan ilave uygulama ve imalatlar neden fonksiyonlarını yerine getirmemiştir?
4- Meydana gelen heyelan olayı dolayısı ile gerçekte meydana gelen kamu zararı ne kadardır?
5- Palandöken tesis alanında heyelan potansiyeli taşıyan başka alanlar bunmakta mıdır? Var ise, herhangi bir tedbir alınmış mıdır?
6- Son yıllarda yetersiz personel ve altyapısı ile büyük tesislerin yapımını gerçekleştirmeye çalışan Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca yürütülen yatırımlarda, Erzurum Palandöken sahası dışında, yer seçimi ve zemin araştırmalarının eksikliklerinden kaynaklı, kamu zararı oluşturan başka yatırımlar söz konusu olmuş mudur?"

    Pazar, 20 Temmuz 2014 15:44

Bağlantılı Konular