"Nükleer Santralde radyasyondan korunma ve nükleer güvenlik nasıl sağlanacaktır?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Çevre ve Şehircilik Bakanı'na sordu: "Başbakanlık BEDK kararına karşın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Akkuyu Nükleer Santral inşası ile ilgili ÇED Raporunu neden yayınlamamaktadır?"

Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesi şöyle:

"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin TANRIKULU
İstanbul Milletvekili

1- Başbakanlık BEDK kararına karşın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Akkuyu Nükleer Santral inşası ile ilgili ÇED Raporunu neden yayınlamamaktadır?
2- ÇED Raporunun gönderilmesini isteyen gazetecilere raporun gönderilmediği iddiası doğru mudur? İddia doğru ise, raporun gönderilmemesinin sebebi nedir?
3- Nükleer Santralde radyasyondan korunma ve nükleer güvenlik nasıl sağlanacaktır?
4- Nükleer santral için bir acil durum planı var mıdır? Varsa acil durum planı nedir?
5- Radyolojik izleme planı var mıdır? Radyasyon ölçümü nasıl yapılacaktır?
6- Tesisin radyoaktif yakıt yönetimi nasıl olacaktır?
7- Atıklar nasıl ve nereye taşınacaktır, nasıl depolanacaktır ve nasıl bertaraf edilecektir?
8- Bölge halkı radyasyona ne şekilde maruz kalacaktır?
9- Bu tesiste kaza olmaması için ne gibi önlemler alınacaktır?
10- Akkuyu'daki "en büyük" kazada ortaya çıkan senaryo nedir?
11- En büyük kaza senaryosuna göre nükleer sızıntı durumunda ilk beş saat içinde yüz bin insanın hayatını kaybedeceği ve beş milyon insanın, radyasyon sebebiyle 30 yıl süresince başta tiroit, kemik, lösemi, akciğer kanseri olmak üzere radyasyon kaynaklı ölümcül hastalıklara maruz kalacağı, ülke ormanlarının yüzde kırkının yüz yıl süresince geri dönüştürülemez şekilde yok olacağı iddiası doğru mudur?
12- Raporun bu nedenle kamuoyundan saklandığı iddiası doğru mudur?"

    Cumartesi, 19 Temmuz 2014 14:53

Bağlantılı Konular