Tanrıkulu: "İstanbul 2. Asliye Mahkemesi Hakimi hakkında meslek yaşantısı süresince soruşturma açılmış mıdır?"

Sezgin Tanrıkulu Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a sordu: "İstanbul 2. Asliye Mahkemesi Hakiminin Reza Zarrab ve eşi Ebru Gündeş'in başvurularıyla medya ve basın aleyhinde verdiği tekzip kararları hangileridir?"CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. Sezgin TANRIKULU
CHP İstanbul Milletvekili

İstanbul 2. Asliye Mahkemesi Hakiminin AKP aleyhine medyada çıkan haberlerin neredeyse tamamına tekzip kararı verdiği iddiaları basında yer almıştır.

Bu bağlamda;
1- İstanbul 2. Asliye Mahkemesi Hakiminin AKP aleyhine medyada çıkan haberlerin neredeyse tamamına tekzip kararı verdiği iddiası doğru mudur?
2- İddia doğru ise, İstanbul 2. Asliye Mahkemesi Hakiminin hakimlik mesleği süresince medya ve basın aleyhine verdiği tekzip kararlarının konularına göre dağılımı nedir?
3- İstanbul 2. Asliye Mahkemesi Hakiminin Reza Zarrab ve eşi Ebru Gündeş'in başvurularıyla medya ve basın aleyhinde verdiği tekzip kararları hangileridir?
4- İstanbul 2. Asliye Mahkemesi Hakiminin Reza Zarrab ve eşi Ebru Gündeş'in başvurularıyla ilgili olarak verdiği haber yasaklama kararları hangileridir?
5- İstanbul 2. Asliye Mahkemesi Hakimi hakkında meslek yaşantısı süresince soruşturma açılmış mıdır? Açıldıysa soruşturma konusu veya konuları nedir?"

    Cumartesi, 19 Temmuz 2014 12:08

Bağlantılı Konular