Tanrıkulu: "2014 yılının ilk altı aylık dönemi itibariyle resmi kayıtlara göre kaç kadın cinayeti işlenmiştir?"

Sezgin Tanrıkulu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam'a sordu: "Koruma taleplerinin kaçı karşılanmıştır? Koruma talebinde bulunduğu halde, bu talebine cevap alamadan öldürülen kadın sayısı kaçtır?"


CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin TANRIKULU
CHP İstanbul Milletvekili

1- 2014 yılının ilk altı aylık dönemi itibariyle resmi kayıtlara göre kaç kadın cinayeti işlenmiştir? Kadın cinayetlerinin sayısı itibariyle Türkiye, AB ve OECD ülkeleri içerisinde kaçıncı sırada yer almaktadır?
2- 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair kanun, Emniyet güçlerine acil durumlarda mahkeme kararını beklemeksizin kadını koruma yetkisini vermektedir. Kanunun yürürlüğe girdiği Mart 2012 tarihinden itibaren kaç kadın koruma talebinde bulunmuştur? Bu koruma taleplerinin kaçı karşılanmıştır? Koruma talebinde bulunduğu halde, bu talebine cevap alamadan öldürülen kadın sayısı kaçtır?
3- Polise acil durumlarda kadını koruma yetkisi veren 6284 sayılı kanun konusunda, emniyet teşkilatının ilgili birimlerine hizmet içi eğitim verilmiş midir? Verilmediyse polisin bu kritik yetkisini yerinde kullanması nasıl sağlanacaktır? Bu yönde bir eğitim verilmesi için İçişleri Bakanlığı ile koordinasyon halinde çalışılmasına dair bir plan mevcut mudur?
4- Mart 2012 tarihinden itibaren şiddet gördüğü şikayetiyle polise başvuran ve şikayetleri neticesinde devlet koruması alan kadınlar arasında devlet koruması altında iken öldürülen var mıdır? Varsa sayısı kaçtır?
5- 6284 sayılı Kanun, "Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri" açılmasını öngörüyordu. Mart 2012 tarihinden itibaren bu şekilde kaç merkez kurulmuştur?
6- 6284 sayılı Kanunda tehlikeli durumlarda "Tanık Koruma Kanununda" öngörülen tedbirlerin şiddet tehlikesi altındaki kadınlar içinde uygulanabileceği öngörülmüştür? Bu sayede estetik operasyondan, kimlik değiştirmeye, ülke değiştirmeye kadar çeşitli tedbirler alınabilmesi mümkündür. Mart 2012 tarihinden itibaren kaç kadın için bu tedbirler uygulanmıştır?
7- Eşinden şiddet gören dört kadına mahkemeden "yeni kimlik alma" hakkı çıktığı halde, mahkeme kararının nüfus müdürlüklerince uygulanmadığı ve kadınların kimlik alamadığı kamuoyuna yansımıştır. Bütün bunlar yasanın devletin tüm birimlerinin koordineli çalışmasını sağlayacak alt yapı değişikliklerinin gereğine işaret etmektedir?
8- Bu konuda neden bugüne dek herhangi bir çalışma yapılmamıştır? Halihazırda kanunun pratikte uygulanabilmesini sağlayacak alt yapı tedbirlerinin alınması için Bakanlığınızca yapılan bir çalışma var mıdır?
9- Türk Ceza Kanununun töre saikiyle işlenen cinayetlerde indirim öngören 462. maddesi değiştirilerek bu tip cinayetler olması gerektiği gibi kasten adam öldürme kapsamına alındıktan sonra kadın cinayeti faillerinin kaç tanesi namus saikiyle işledikleri cinayetlerden ötürü "haksız tahrik" indirimi almıştır?
10- Belediye Yasası nüfusu 50.000'in üzerinde olan yerleşim yerlerinde kadın sığınma evi açılmasını öngörmektedir. Nüfusu 50.000'e aşan yerleşim birimlerinin kaç tanesinde sığınma evleri mevcuttur? Olmayanlarda kanunun gereğinin yapılmıyor olmasının nedeni nedir? Bakanlık olarak bu konuyu Belediyeler nezdinde takip etmekte misiniz?
11- Sığınma evlerinde barınırken öldürülen kadınımız mevcut mudur? Sığınma evlerinin güvenliğinin sağlanması yönünde Bakanlığınızca ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?
12- Devlet koruması altında olan kadınların gizli tutulması gereken bilgilerinin saldırgan kocaları tarafından Sağlık Bakanlığı'nın Alo 182 hattını arayarak, TC kimlik numarası ile elde edilebildiği geçtiğimiz günlerde basına yansıdı. Devlet korumasında olması gereken kadınların kimliklerinin ve yerlerinin kocalarına verilebilmesinin nedeni nedir? Bu konuda herhangi bir tedbir alınması düşünülmekte midir?"

    Perşembe, 17 Temmuz 2014 13:34

Bağlantılı Konular