Toprak: "Bakanlığınızca ticaret hacminin azalmasına karşı alınan önlemler nelerdir?"

Erdoğan Toprak sınır ticaretimizin son durumunu ve alınan önlemleri Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e sordu.


CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak'ın yazılı soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki Sorularımın Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Erdoğan Toprak
CHP İstanbul Milletvekili

Suriye ve Irak'ta yaşanan çatışmalara bağlı olarak söz konusu ülkeler ve diğer Ortadoğu ülkeleri ile ticaret hacminde ciddi kayıplar yaşanmaktadır. Sınır ticaretimiz; yaşanan bu gerginlikler yüzünden olumsuz yönde etkilenmiştir.
Birçok kişiye istihdam sağlayan iş adamları ülkeyi terk etmek zorunda kalmışlardır.

Bu sebeple;
1- Suriye ve Irak'ta yaşanan çatışmalara bağlı olarak söz konusu ülkeler ve diğer Ortadoğu ülkeleri ile ticaret hacminde yaşanan gerilemeye ilişkin Bakanlığınızca yapılan bir araştırma var mıdır? Böyle bir araştırma var ise söz konusu ülkeler ve bölge ülkelerle olan ticaretimiz nasıl etkilenmiştir?
2- Söz konusu ülkelerle sınırı olan illerimizde faaliyet gösteren firmaların bu süreçte ne kadar zarar ettiklerine ilişkin bir çalışmanız var mıdır? Bu zararların tazminine ilişkin alınan önlemler nelerdir?
3- Bakanlığınızca ticaret hacminin azalmasına karşı alınan önlemler nelerdir?
4- Suriye ve Irak'ta yaşanan çatışmalardan etkilenen firmaların zararlarının giderilmesi için Bakanlığınızca herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? Yapılan bir çalışma var ise bu çalışmalar nelerdir?
5- Söz konusu ülkeleri transit geçiş yolu olarak kullanan veya söz konusu ülkelere emtia taşıyan firma çalışanlarının can ve mal güvenliğinin sağlanması için alınan önlemler nelerdir?
6- Suriye'de yaşanan çatışmalar sonrasında bu ülke ile ticaret yapan firmaların aktiflerine kayıtlı mal ve araçlarının bu ülke sınırları içinde kalması sonucu maddi kayba uğrayan firmaların zararlarının tazmini ve mallarının iadesi için bakanlığınızca yapılan çalışmalar nelerdir? Söz konusu zararlar tazmin edilecek midir?
7- Anılan firmaların SSK ve vergi borçlarına ilişkin kolaylaştırıcı önlemler alınmakta mıdır? Vergi ve SSK borçlarının yeniden yapılandırılması düşünülmekte midir?
8- Suriye'de kalan araçlar için Bakanlığınızca bandrol vergisi tahakkuk ettirilmekte midir? Araçları Suriye'de kaldığı için mağduriyet yaşayan firmalara bu nedenle vergi daireleri tarafından icra takibi yapılmakta mıdır?"

    Perşembe, 17 Temmuz 2014 12:00

Bağlantılı Konular