"Ulusal TV yayın izni ve frekans ihalesinde asgari kamu geliri elde edildiği iddiası doğru mudur?"

Sezgin Tanrıkulu Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a sordu: "Ulusal TV yayın izni ve frekans ihalesi ile ilgili idari soruşturma başlatılmış mıdır? Gerekçesi ve soruşturma konusu nedir?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesi şöyle:

"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin TANRIKULU
İstanbul Milletvekili

1- Ulusal TV yayın izni ve frekans ihalesi ile ilgili idari soruşturma başlatılmış mıdır? "Gerekçesi ve soruşturma konusu nedir?"
2- Ulusal TV yayın izni ve frekans ihalesinde asgari kamu geliri elde edildiği iddiası doğru mudur?
3- Ulusal TV yayın izni ve frekans ihalesinde yaklaşık maliyet nasıl tespit edilmiştir?
4- Ulusal TV yayın izni ve frekans ihalesinden önce yeterlilik belgesi verilen kuruluşlar hangileridir?
5- Şartnamenin ilanından önce yeterlik belgesi verilmesi, Şartname koşullarının belge almaya hak kazanan kuruluşlar belirlendikten sonra açıklanmasının gerekçesi nedir?
6- Ulusal TV yayın izni ve frekans ihalesinde ödenmiş sermaye şartının uygulanmasında bazı kuruluşlara ayrımcılık yapıldığı iddiaları doğru mudur? "Bu kuruluşlar hangileridir ve bu konuda, her bir kuruluş için ayrı ayrı açıklanmak üzere,  neler yapılmıştır?"
7- Tematik yayın türünde standart çözünürlüklü yayın tekniği ile genel yayın türünde standart çözünürlüklü yayın tekniği ihale bedelleri arasındaki 25 milyon TL'lik farkın sebebi nedir?
8- Tematik ve genel Standard yayın için iki ayrı ihale açılmasının gerekçesi nedir? Niçin standard yayın için tek ihale açılmamıştır?
9- İhaleye çıkartılan kanal sayısı nasıl belirlenmektedir?
10- İhaleye çıkartılan kanal sayısı ile ihaleye katılan kanal sayısının eşit olması tesadüf müdür?"

    Çarşamba, 16 Temmuz 2014 11:51

Bağlantılı Konular