Tanrıkulu, TRT'nin reklam zamanlarını satışa çıkardığı ihaleye ilişkin önerge verdi

Sezgin Tanrıkulu Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç'a sordu: "TRT'nin en son ve halen geçerli televizyon ve radyo yayınlarına ait reklam zamanlarını satışa çıkardığı ihale sözleşmesinin imzalandığı tarihten 11 Temmuz 2014 tarihine kadarki dönemde fiilen elde ettiği toplam gelir tutarı ne kadardır?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Av. Dr. Sezgin Tanrıkulu
CHP İstanbul Milletvekili

1- TRT'nin en son ve halen geçerli televizyon ve radyo yayınlarına ait reklam zamanlarını satışa çıkardığı ihale hangi tarihte sonuçlandırılmıştır?
2- İhaleyi hangi firma/firmalar kazanmıştır?
3- İhale sonucu imzalanan sözleşme süresi ne kadardır?
4- TRT'nin en son ve halen geçerli televizyon ve radyo yayınlarına ait reklam zamanlarını satışa çıkardığı ihale sözleşmesinin imzalandığı tarihten 11 Temmuz 2014 tarihine kadar ki dönemde fiilen elde ettiği toplam gelir tutarı ne kadardır?
5- 11 Temmuz 2014 tarihi itibarıyla ihale sözleşmesi imzalanan firmadan/firmalardan TRT'nin tahsil edemediği gelir bedeli bulunmaktaysa toplam tutarı ne kadardır?
6- Reytinglerde şike yapıldığı iddiasıyla Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen reyting soruşturması sonucu hazırlanan iddianamede müşteki olarak yer alan TRT'nin bir yapım şirketi tarafından yaklaşık 6 Milyon TL. dolandırıldığı ile ilgili bir dava var mıdır?
7- Yaklaşık 6 Milyon TL. lik zarar tazmin edilmiş midir?
8- 2011 yılında Arter Reklamcılık şirketine verilen TRT reklam ihalesinden dolayı Ankara 17. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde TRT tarafından 19.12.2012 tarihinde açılan bir alacak davası var mıdır?
9- Söz konusu davaya konu olan alacak tutarı ne kadardır?
10- Arter Reklamcılık şirketine 19.12.2012 tarihinden sonra TRT tarafından başka bir ihale verilmiş midir? Verildiyse ihale veya ihalelerin sözleşme bedel/bedelleri ve konu/konuları nelerdir?
11- Arter Reklamcılık şirketine 19.12.2012 tarihinden sonra TRT dışında kalan kamu kurum ve kuruluşlarından ihale/ihaleler verilmiş midir; verildiyse ihale veya ihalelerin sözleşme bedel/bedelleri ve konu/konuları nelerdir? Arter Reklamcılık şirketinin sahibi ve ortakları kimlerdir?"

    Pazartesi, 14 Temmuz 2014 10:38

Bağlantılı Konular