Tanrıkulu: "Vahdettin Köşkü'nün Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yıkıldığı iddiası doğru mudur?"

Sezgin Tanrıkulu Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'e sordu: "Yıkılan tarihi Vahdettin Köşkü'nün yerine inşa edilen iki dev yapı halindeki Replika Vahdettin Köşkü'nün Recep Tayyip Erdoğan tarafından çalışma ofisi olarak kullanılacağı iddiası doğru mudur?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin TANRIKULU
CHP İstanbul Milletvekili

1- Son Osmanlı Padişahı Vahdettin'in tahta geçmeden önce yaşadığı ve restorasyon geçiren ancak aslına uygun yapılmayan çalışmalar sonucu harap hale gelen Vahdettin Köşkü'nün gizlice yıkıldığı iddiası doğru mudur?
2- Yıkılan tarihi Vahdettin Köşkü'nün yerine inşa edilem iki dev yapı halindeki replika Vahdettin Köşkü'nün Recep Tayyip Erdoğan tarafından çalışma ofisi olarak kullanılacağı doğru mudur?
3- Vahdettin Köşkü'nde başlatılan restorasyon çalışmalarının aslına uygun olarak kasıtlı olarak yapılmadığı restorasyon çalışmalarının köşkün yıkılması için düzenlenmiş bir plan olduğu iddiası doğru mudur?
4- 1984 yılında, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenen Vahdettin Köşkü neden ve hangi gerekçe ile yıkılmıştır?
5- Tarihimizin bir parçası olan ve son Osmanlı padişahı Vahdettin'in tahta çıkmadan yaşadığı tarihi Vahdettin Köşkü'nün Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yıkıldığı iddiası doğru mudur?
6-Vahdettin Köşkü'nde yapılan başarısız restorasyon ile diğer tüm mimari ve inşaat projeleri için kişi ve şirketlere devlet kaynaklarından yapılan harcamaların toplam tutarı ne kadardır?
7- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin talebi üzerine 18 Haziran 2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararının Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onaylamasından sonra 2 Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan toplam 4,010.89 metrekarelik taşınmazların acele kamulaştırılması kararının da Recep Tayyip Erdoğan'ın köşke gelip gidişi sırasında trafiğe takılmaması için yapıldığı iddiası doğru mudur?
8- Replika Vahdettin Köşkü'nün yenileme çalışmalarına Ekim 2013’te başlandığı ve tüm çalışmaların kamuoyu ve basından gizli olarak yürütüldüğü iddiası doğru mudur?
9- 50 bin metrekare orman alanı içinde bulunan arazinin mevcut imarlı kısmı 10 bin metrekre iken imarlı kısmın 30 bin metrekareye çıkarıldığı iddiası doğru mudur?
10- İmar izinli alan miktarının genişletilmesinin, arazinin özel konut inşa projelerine açılmasının önünü açmak için yapıldığı iddiası doğru mudur?
11- Vahdettin Köşkü'nün mülkiyeti ve ayrıca konuşlandığı yaklaşık 60 bin metrekarelik arazinin mülkiyeti 6 Şubat 2014 tarihi itibarıyla kime veya kimlere aittir?"

    Cumartesi, 12 Temmuz 2014 10:44

Bağlantılı Konular