CHP kamuda çalışan avukatların uzun zamandır giderilemeyen sorunları konusunda Meclis Araştırması istedi

Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu Kamuda çalışan avukatların uzun zamandır giderilemeyen statü, teminat, mali ve özlük haklar, yasal mevzuat, teftiş ve denetleme, vekalet ücreti sorunlarının belirlenmesi ve çözümlerinin araştırılması amacıyla Meclis Araştırması istedi.

TBMM Başkanlığı’na verilen Anayasanın 98’inci, İçtüzüğün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması talebi şöyle;

GEREKÇE:

Ülkemizde Kamuda çalışan ve sayıları 3000’e yakın kamu avukatı olduğu tahmin edilmektedir. Kamu kurumlarının yoğun iş yükünün bir parçasını da göğüsleyen kamu avukatları çalışma koşulları ve aldıkları ücretlerle büyük bir mağduriyet yaşamaktadır. Kamuda çalışan avukatların sorunları bağlı oldukları meslek kuruluşları vasıtası ile örgütlü olarak çeşitli toplantılarda belirtilmektedir. Kamuda çalışan avukatların başlıca sorunları statü, teminat, mali ve özlük haklar, yasal mevzuat, teftiş ve denetleme, vekalet ücreti gibi sorunlardan oluşmaktadır. Yıllardır kamuda çalışan farklı meslek grupları için yapılan sayısız düzenlemeye rağmen, kamuda çalışan avukatlar için düzenlemeler yapılamamıştır.

Kamuda çalışan avukatlar görevleri gereği Devlet’i Mahkeme Salonlarında temsil etmekte ve kimi zaman milyon liralık davaları, kimi zaman ise insan-devlet ilişkisinde uzlaşma sağlayacak davalarda görev almaktadırlar. Davaların önemi ve büyüklüğü göz önüne alındığında normal mesai saatleri içinde hazırlanılmasının mümkün olmadığı görülecektir. Mesai kavramı olmayan, klasik deyimle eve iş getiren kamuda çalışan avukatlar; yardımcı personel eksikliği yüzünden davalara hazırlık sürecinde de sorunlar yaşamaktadırlar. Kamuda çalışan bir avukat emeklilik hakkını kazandığı zaman yıllardır harcadığı emeğin karşılığını ek göstergelerinin düşük olması neden ile alamamaktır.

Hakim ve Savcılar için yapılan düzenlemelere rağmen, kamuda çalışan avukatlar için düzenleme yapılmaması, Devlet’in kendi avukatına verdiği değeri açıkça göstermektedir. Kamuda çalışan avukatların “Anayasa’da yer alan yargı erkinin iddia (savcı) ve hüküm makamı (hakimlerle) birlikte kurucu unsuru olan savunma görevini, kamu adına yürütmemize; aynı fakülteyi bitirmemize, sınavla mesleğe başlamamıza rağmen; geçmişte, yargıçlarla aynı olan maaşlarımız, şimdi yarısına düşmüş durumdadır.” söylemi mali ve özlük haklarda yaşanan sorunları tek başına anlatmaktadır.

Kamuda çalışan avukatların temsil ettikleri Devlet tarafından haklarının korunması ve iyileştirilmesi, yaşadıkları sorunların ve çözüm önerilerine yönelik çalışmalar yapılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi araştırması elzemdir.

    Cumartesi, 22 Haziran 2013 13:52

Bağlantılı Konular