"Kaç tane imar planı değişikliği ve imar izni için talimat verdiniz?"

Tanrıkulu Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'ye sordu: "İzmir Urla Zeytineli Köyü'nde "doğal sit" alanına özel yazlıklar yaptırıldığı iddiası doğru mudur? Doğru ise "doğal sit" alanına özel yazlıklar yaptıran kişiler kimlerdir?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin TANRIKULU
CHP İstanbul Milletvekili

1- İzmir Urla Zeytineli Köyü'nde "Doğal sit" alanına özel yazlıklar yaptırıldığı iddiası doğru mudur? Doğru ise "Doğal sit" alanına yazlıklar yaptıran kişiler kimlerdir?
2- O bölgede başkaları özel yazlık, villa yapamasın diye bir tür özel koy oluşturulduğu iddiası doğru mudur?
3- Derece "Doğal sit" alanı olan bölgenin özel bölge kapsamına alınmasını sağlamak için bazı üniversite öğretim üyelerine usulsüz olarak rapor hazırlatıldığı iddiası doğru mudur?
4- İmar izinleri karşılığında arazi verileceği taahhüdünde bulunan kişi ya da kişiler olduğu iddiası doğru mudur?
5- Sizden önceki Bakan ve sizin görev süreniz boyunca kaç tane imar planı değişikliği ve imar izni için talimat verdiniz?"

    Çarşamba, 09 Temmuz 2014 12:13

Bağlantılı Konular