Tanrıkulu: "AKP iktidarı ısrarla CHP'yi çözüm sürecine karşı göstermekten vazgeçmelidir"

Başından itibaren söylediğimiz gibi, TBMM çözüm sürecinin en önemli zeminidir ve bu zemine gölge düşürecek her türlü girişimden vazgeçilmelidir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı açıklaması şöyle:

"Kürt sorununun çözümü konusunda CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır'da yaptığı açıklamalardan rahatsız olan AKP kurmayları, ısrarla CHP'yi çözüm sürecine karşı göstermeye çalışmaktadır. Ancak AKP'ye rağmen CHP çözümde, kalıcı barışta, şiddet ortamına bir daha dönülmemesi için her türlü çalışmanın yapılmasında ısrarcıdır ve ısrarlı olmaya devam edecektir!
Bugün AKP Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz, ramazan ayının ilk gününde, CHP'nin çözüm sürecine dair tutumu hakkında açıkça yalan söylemiştir!

Kapusuz'un, Sayın Kılıçdaroğlu'na atfen "Diyarbakır'da söylediğini Ankara'da inkâr ederek çözüme katkı sunmayı reddetmiştir" ifadeleri alenen yalandır.

Sayın Kılıçdaroğlu, AKP'nin gündeme getirdiği çerçeve yasa tasarısının 4. Maddesini eleştirerek şunları söylemiştir: "Sorunun çözümü için hükümete verilen yetki sınırsız ve denetimsiz olmamalı. Yasal zemini hazırlayan parlamentonun süreci denetlemesi lazım. Ancak tasarı metninde çok muğlak ve sınırsız yetkiler veren ifadeler vardır. Endişemiz o ki, MİT Yasası'nda dile getirdiğimiz gibi, bu tür muğlak ifade ve ucu açık yetkilerle yasadışı birtakım eylemlerin yolu açılabilir. Faili meçhul birtakım cinayetler ortaya çıkarılamaz, soruşturulmaz ve yeni faili meçhul olaylara da yasal zemin hazırlanmış olur. Hukuk devletinde bu tür ucu açık yetkiler olamaz, yasadışı işlemler meşrulaştırılamaz. Tasarı bu şekilde yasalaşırsa mesela Roboski olayının failleri ortaya çıkmaz. Bununla yeni faili meçhullere yasal zemin hazırlanmış oluyor. Bu haliyle Roboski asla soruşturulamayacak, tümüyle kapatılmış olacak.

Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu ifadelerini çözüm karşıtı olarak lanse etmeye çalışmak bilinçli bir çarpıtmanın ve CHP'nin çözüm için gösterdiği çabayı görünmez kılmaya çalışmaktır! AKP iktidarı ısrarla CHP'yi çözüm sürecine karşı göstererek ipe un sermenin zeminini hazırlamaktan vazgeçmelidir.

Eğer çözümde samimiyet varsa, getirilen yasa tasarısındaki muğlaklık giderilmeli ve geçmişte yaşanmış faili meçhul cinayetlerin arkasındaki hakikatlerin ortaya çıkarılması engellenmemelidir.

Başından itibaren söylediğimiz gibi, TBMM çözüm sürecinin en önemli zeminidir ve bu zemine gölge düşürecek her türlü girişimden vazgeçilmelidir"

    Pazar, 29 Haziran 2014 17:56

Bağlantılı Konular