CHP'den Mehmet Şimşek'e Taraf Gazetesi soruları

Sezgin Tanrıkulu, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e sordu: "Son birkaç yıldır vergi incelemesi adı altında Taraf Gazetesi'n​e yönelik kasıtlı vergi incelemele​ri düzenlenme​si, Taraf Gazetesi'n​i hedef alan AKP merkezli siyasi linç ve gözdağı verme operasyonu​nun bir parçası mıdır?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin TANRIKULU
CHP İstanbul Milletvekili

1- Son birkaç yıldır vergi incelemesi adı altında Taraf Gazetesi'ne yönelik kasıtlı vergi incelemeleri düzenlenmesi, Taraf Gazetesi'ni hedef alan AKP merkezli siyasi linç ve gözdağı verme operasyonunun bir parçası mıdır?
2- 2012,2013 ve 2014 yılı içerisinde Taraf Gazetesi ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı'nca başlatılan vergi incelemeleri hangileridir? Kesilen vergi cezaları tutarları ne kadardır? Vergi cezaları hangi müfettişlerin raporları doğrultusunda kesilmiştir?
3- 2012,2013 ve 2014 yılı içerisinde Türkiye'de haklarında vergi incelemesi başlatılan diğer gazeteler hangileridir? Kesilen vergi ceza tutarları ne kadardır?
4- 2014 yılı Şubat ayında Taraf Gazetesi'ne yaklaşık 5,5 Milyon TL. tutarında kesilen vergi cezası hangi yasal mevzuat kapsamında kesilmiştir?
5- Taraf Gazetesi'ne, hurda gazeteleri satışında yüzde sıfır olarak göstermesi dolayısıyla vergi cezası kesildiği iddiası doğru mudur?
6- Son 3 yıl içerisinde hurda gazeteleri satışında vergi oranını sıfır olarak gösterdiği için haklarında vergi incelemesi başlatılan vergi cezası kesilen başka gazeteler de bulunmakta mıdır? Bulunmaktaysa bu gazeteler hangileridir?
7- Taraf Gazetesi'nin 5,5 Milyon TL. tutarında kesilen vergi cezasına ilişkin itirazını yargıya taşımasının ardından bu kez de Haziran 2014'te eksik inceleme yapıldığı gerekçesiyle Taraf Gazetesi aleyhinde tekrar vergi incelemesi başlatılmasının hukuki gerekçesi nedir?
8- İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı'nca Taraf Gazetesi'ne 20 Haziran 2014 tarihinde bir yazı gönderilerek, Taraf Gazetesi Ticaret A.Ş.'nin 2013 yılı ve 2014 yılı hesaplarının  "tam incelemeye" alınacağı bildirilmiştir. Taraf Gazetesi'ne yönelik tam incelenmeye alınması talimatını kim veya kimler vermiştir?
9- Hukuksuz rapor hazırlayarak, çeşitli gerekçelerle Taraf Gazetesi aleyhinde vergi cezası kesilmesi yönünde rapor hazırlayan Vergi Müfettişlerinin terfi ve para ile mükafatlandırıldığı iddiası doğru mudur?
10- Taraf Gazetesi'ni 14 ay süresince inceleyen ve bu inceleme sonucunda haksız olarak 5.5 Milyon liralık vergi cezası kesen Vergi Müfettişi Abdullah Kiraz'ın, raporun ardından terfi ettirildiği iddiası doğru mudur?
11- İddia doğru ise, Vergi Müfettişi Abdullah Kiraz Taraf Gazetesi aleyhinde hukuksuz bir rapor hazırladığı için mi terfi ettirilmiştir?
12- Bugüne dek Taraf Gazetesi ile ilgili olarak sipariş vergi inceleme raporları hazırlayan müfettişlerden terfi ettirilenler ve para ile mükafatlandırılanlar kimlerdir?"

    Pazartesi, 30 Haziran 2014 15:31

Bağlantılı Konular