"Urla Zeytineli Köyü'ndeki villalar için yıkım kararı çıktığı ancak kararın uygulanmadığı doğru mudur?"

Tanrıkulu, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'ye sordu: "Kaçak yapılar hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. maddesi uyarınca 29 Şubat 2012'de İzmir İl Özel İdaresi İl Encümeni tarafından oybirliğiyle alınan yıkım kararı ne zaman uygulanacaktır?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
CHP İstanbul Milletvekili

1- Urla Zeytineli Köyündeki Villalar için İl Encümeni tarafından yıkım kararı çıktığı ancak kararın uygulamaya geçirilemediği iddiası doğru mudur?
2- Yıkıma itirazın Yetkili Mahkeme tarafından reddedilmesinden sonra, Urla Zeytineli Köyündeki Villalarının yıkımı kim veya kimler tarafından engellenmektedir?
3- Yıkım için, İl Encümeni'nin, 19 Ekim 2012 tarihli kararıyla yıkım için gerekli Seksen Bin Yüz Elli Dokuz TL'lik paranın Kaymakamlığa gönderilmesine rağmen yıkım kararı neden uygulanmamaktadır?
4- Kaçak yapılar hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. maddesi uyarınca 29 Şubat 2012'de İzmir İl Özel İdaresi İl Encümeni tarafından oybirliğiyle alınan yıkım kararı ne zaman uygulanacaktır?
5- Tarafınızdan İzmir Urla Zeytineli Köyündeki villaların yıkılması için gerekli talimat verilecek midir?"

    Salı, 08 Temmuz 2014 11:44

Bağlantılı Konular