CHP Ankara Milletvekili Gök, Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu

CHP Ankara Milletvekili Gök, "Gökçek hakkında ulaşım hak ve özgürlüğünü engelleyerek görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundum"

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında, "ulaşım hak ve özgürlüğünü engelleyerek görevini kötüye kullandığı" gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

Gök, Meclis'te Mamak ilçesindeki mahalle muhtarlarıyla düzenlediği basın toplantısında, Gökçek'in, Haziran ayının başında Mamak'ta bir otobüsün yakılmasıyla başlayan süreçte kendisini savcı, hakim ve infaz memuru gibi görerek, tüm Mamak halkını cezalandırma yoluna gittiğini ifade etti.

Bu olayın faillerinin halen yakalanmadığını ifade eden Gök, Mamak halkının otobüsü yakan ve kamunun malına zarar veren bu faillerin yakalanmasını herkesten çok arzu ettiğini söyledi.

Bunun da emniyet güçlerinin ve yargı mensuplarını işi olduğuna işaret eden Gök'ün konu ile ilgili açıklaması şöyle:
"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in yaklaşık Nato Yolu EGO otobüslerinin güzergâhını değiştirerek Tuzluçayır, Şahintepe, Şirintepe, Kartaltepe, Çağlayan  ve Ege Mahallesindeki vatandaşları cezalandırmaktadır.

Mamaklıların otobüs yakılmasıyla uzaktan yakından bir alakaları yoktur. Daha önce yaptığım yazılı basın açıklamasında ve TBMM'ne İçişleri Bakanının yanıtlaması istemiyle verdiğim yazılı soru önergesinde durumu açıklıkla belirttiğim ve normal güzergaha dönülmesini, halkı haksız yere mağdur eden uygulamaya son verilmesini istediğim halde durum normalleşmemiş ve İçişleri Bakanı cevap dahi vermemiştir.

Belediyelerin görevleri arasında halkın üzerine suç atmak gibi bir görev bulunmamaktadır. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, suç üreterek, uydurduğu suçu halkın üzerine atıp halkı cezalandırmaktadır. Melih Gökçek, halka ceza kesmekte ve belediye kurullarını infaz memuru gibi çalıştırmaktadır.
Belediyenin böyle bir görevi ve yetkisi yoktur. Melih Gökçek görevini kötüye kullanmaktadır. Otobüs yakılması olayı ile halkın herhangi bir ilgisi yoktur. Sorumluları yakalayıp, yargılamak devletin başka kurumlarının görevidir.

Melih Gökçek belediye başkanlığı yetkilerini savcı, hâkim ve infaz memuru görevlerini üstlenmek yolunda kullanamaz. Tuzluçayır, Şahintepe, Şirintepe, Kartaltepe, Çağlayan ve Ege mahallelerinden vatandaşlar günlerdir işkence çekiyorlar.
EGO Otobüsleri için yaptığı güzergâh değişikliği yüzünden binlerce vatandaş işine ve evine geç kalmakta, yaya yürümek veya ikinci bir araca binerek daha çok enerji, zaman ve para harcamak zorunda kalmaktadır.

Belediye, halkın talepleri, eğilimleri, ihtiyaçları doğrultusunda yılların deneyimleriyle biçimlenmiş taşıt araçları işletmeciliğinde halka kin duyarak, halktan intikam almaya kalkışarak halkın aldığı hizmetleri aksatamaz, halkın hizmet almasına zorluk çıkaramaz, engel koyamaz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek görevini kötüye kullanarak suç işlemeye devam etmektedir."

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök'ün Ankara Cumhuriyet Baş Savcılğı'na verdiği suç duyurusu şöyle:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na

Şikayet Eden: Levent Gök
CHP Ankara Milletvekili /TBMM Ankara

Şüpheli: İ. Melih Gökçek
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Ankara

Şikayet Konusu: Ulaşım özgürlüğünün engellemek suretiyle görevi kötüye kullanmak

Suç Tarihi: 2014 Haziran ayı

Açıklamalar:
Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Mamak İlçesine bağlı Tuzluçayır, Şirintepe, Ege, Şahintepe,Kartaltepe,Çağlayan  mahallelerini kapsayan Nato Yolu'nda hizmet veren 330, 340 ve 341 numaralı EGO otobüslerinin güzergahının Ankara Büyük Şehir belediyesince değiştirildiği öğrenilmiştir.

Geçtiğimiz günlerde aynı hat üzerinde bir belediye otobüsünün bilinmeyen şahıslar tarafından tasvip edilmeyecek şekilde yakılmaya çalışılmasından sonra gerçekleştiği anlaşılan bu iptal kararı ile birlikte bu mahallerde yaşayan yaklaşık 100.000 vatandaş adeta cezalandırılmıştır.

Bu iptale ilişkin tasarrufun duyulmasının ardından tarafımdan vekillik görevimin gereği olarak TBMM'de soru önergesi vermek suretiyle hatların iptal edilmesiyle orada yaşayan tüm vatandaşlarımızın cezalandırıldığını bu nedenle karardan geri dönülerek, bu mahallerde yaşayan vatandaşlarımızın ulaşım hizmetlerinden Anayasaya, ilgili Belediye Mevzuatına uygun şekilde yararlanması düşüncesiyle normal seyrine dönülmesi çağrısında bulundum.

Ancak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan şüpheli, hatların iptal edilmesi kararından vazgeçmemiş ve yukarıda belirttiğimiz mahallelerde yaşayanları cezalandırmaya devam etmiştir.

Otobüsler için yapılan güzergâh değişikliği ile binlerce vatandaş işine ve evine ulaşmakta güçlük çekmekte, ikinci bir araca binmek suretiyle ulaşım temin edilmekte ve uzun mesafeler yaya olarak yürünmek zorunda kalınmaktadır.
Bilindiği üzere, T.C. Anayasası temel hak olan yerleşme ve seyahat özgürlüğünü anayasal güvence altına almıştır.

Anayasanın 23.maddesi:
"Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir.
Yerleşme hürriyeti, suç işlenmesini önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak;
Seyahat hürriyeti, suç soruşturma ve kovuşturması sebebiyle ve suç işlenmesini önlemek; Amaçlarıyla kanunla sınırlanabilir.
Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle hâkim kararına bağlı olarak sınırlanabilir.
Vatandaş sınır dışı edilemez ve yurda girme hakkından yoksun bırakılamaz"  demektedir.

Yine Belediye Mevzuatı gereğince, belediye başkanın temel görevi belediye sınırları içerisinde yaşayan vatandaşların en temel ihtiyacı olan ulaştırma hizmetini en iyi şekilde yerine getirmektir. Hatların iptal edilmesiyle birlikte, bu mahallelerde yaşayan vatandaşların ulaştırma hizmetini alamadıkları ve cezalandırıldıkları açıktır.

Otobüs yakılması olayı ile ilgili halkın herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Olayın faillerini bulmak ve yargı önüne çıkartmak emniyet güçlerinin işidir. Şüpheli, kendini savcı, hakim ve infaz memuru gibi görerek olayla hiçbir ilgisi bulunmayan halka eziyet etmekte, görevini kötüye kullanmaktadır.

T.C. Anayasası ile güvence altına alınmış hakları anayasaya aykırı şekilde kısıtlayan ve ilgili Belediye Mevzuatı ile kendisine verilen görevleri yerine getirmeyen şüpheli hakkında işbu başvuru zorunlu olmuştur.

Sonuç: Yukarıda arz edilen ve resen soruşturulacak nedenlerle, şüpheli veya şüpheliler hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak görevi kötüye kullanmak suçundan cezalandırılmaları talebiyle kamu davası açılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 03.07.2014"

    Perşembe, 03 Temmuz 2014 10:50

Bağlantılı Konular