CHP'den ifade özgürlüğü teklifi

CHP milletvekilleri TBMM Başkanlığına "İfade Özgürlüğü'nün Eksiksiz Sağlanması Bağlamında; Terörle Mücadele Kanunu İle Türk Ceza Kanunu'nda Değişildik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" sunuldu.

ANKA'nın haberine göre teklif, Terörle Mücadele Kanunu'nun 6'ncı maddesi, Türk Ceza Kanunu'nun 215'inci maddesi, 218'inci maddesi, 220'nci maddesinin altıncı ve sekizinci fıkraları ile 285'inci, 288'inci, 301'İnci ve 318'inci maddelerinin yürürlükten kaldırılmasını öngörüyor.

Teklifin gerekçesinde, Uluslararası Af Örgütü'nün (UAÖ), Türkiye'deki ifade özgürlüğünün önünde ciddi engel teşkil eden yasa maddelerine ilişkin değerlendirme ve önerilerinin dikkate alınması ve bu çerçevede yasal düzenleme yapılmasının, Türkiye'de demokratik alanın tesisi konusunda önemli bariyerlerin ortadan kaldırılmasını beraberinde getireceği belirtilerek, "İlgili maddelerin değiştirilmesi yargının mevcut yasaları çoğunlukla ifade özgürlüğü aleyhine yorumlama ihtimallerini de büyük ölçüde bertaraf edecektir" denildi.

Gerekçede, UAÖ'ntin raporuna dikkat çekilerek, "301. Madde ifade özgürlüğü hakkını doğrudan ve kabul edilemez bir biçimde kısıtlamaya devam ediyor. Bu madde tamamen kaldırılmalıdır" denildi. Gerekçede şu ifadeler yer aldı: "UAÖ, ifade özgürlüğüne uluslararası insan hakları hukukunu ihlal eder nitelikte kısıdama getirmesi sebebiyle 318. Madde1 niıı tamamen iptal edilmesini tavsiye etmektedir. Kamu görevlileri hakaret karşısında hukuk davası açtıklarında devlet yardımı veya desteği almamalıdır. UAÖ bu bağlamda Türkiye'ye hakareti suç olmaktan çıkarması tavsiyesinde bulunmaktadır. Suçu ve suçluyu övme fiilini cezaya tabi tutmayı öngören Ceza Kanunu'nun 215. Maddesi konusunda da UAÖ'nün önerisi, bu maddenin kaldırılmasını tavsiye etmektedir."

Haber: soL

    Perşembe, 27 Haziran 2013 08:36

Bağlantılı Konular