Tanrıkulu'ndan Bakan Kılıç'a KYK soruları

Sezgin Tanrıkulu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'a sordu: "Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu, öğrencilerin düşünce ve düşünceyi ifade etme özgürlüğünü kısıtlama yetkisini nereden almaktadır?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin TANRIKULU
İstanbul Milletvekili
"1- Basında ya da sosyal medyada Hükümet aleyhine ifadeler kullanılmasının ceza nedenleri arasına alınma gerekçesi nedir?
2- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu hizmetleri öğrenciler tarafından eleştirilemeyecek midir?
3- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu hizmetlerinde kalite kontrol nasıl denetlenecektir?
4- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu hizmetlerinin, öğrencilerin talepleri, eleştirileri gözetilmeksizin Bakanlık tarafından belirlenmesinin sebebi nedir?
5- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrencilerin düşünce ve düşünceyi ifade etme özgürlüğünü kısıtlama yetkisini nereden almaktadır?
6- Bakanın öğrenci yurdunu kapatma kararı verme yetkisine sahip olma gerekçesi nedir?
7- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, AKP'ye oy vermeyenlere hizmet vermeyecek midir?
8- Yurt binalarında işletmeci olabilmek için, 'İlgili meslek kuruluşlarına veya Ticaret Odasına kayıtlı bulunmak' şartının kaldırılma gerekçesi nedir?
9- Bakanın, istediği üniversite yurdunda istediği kadar yatağın, gerektiğinde kullanmak üzere boş tutulması, öğrencilerin hizmet alma hakkını engellememekte midir?
10- 2013-2014 yılında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na başvuruda bulunan öğrenci sayısı nedir?
11- 2013-2014 yılında başvurusu kabul edilen ve reddedilen öğrenci sayısı nedir?
12- Gezi olaylarına katıldığı, Hükümet aleyhinde fikir beyan ettiği için yurttan çıkarılan öğrenci bulunmakta mıdır? Bulunmakta ise, yurttan çıkarılan öğrenci sayısı nedir?
13- 2013-2014 yılında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na yapılan başvuruların reddedilme gerekçeleri nelerdir?"

    Cumartesi, 05 Temmuz 2014 14:11

Bağlantılı Konular