"Şerefli bir siyasetçi adil bir seçim için başbakanlıktan istifa eder"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Aytun Çıray yaptığı yazılı basın açıklamasında cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adaletsiz yapıya dikkat çekerek "Eşit olmayan tek yurttaş: Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.


Aytun Çıray açıklamasında şöyle dedi:
"Tarihimizde ilk kez devletimizin en yüksek makamına kimin geleceğini doğrudan belirleyeceğiz. Takdir edersiniz ki, tarihsel bir anlam ve önem taşıyan bu seçimin sadece yasal olarak meşru olması yetmez, hukuken ve ahlâken de meşruiyetine gölge düşmemesi gerekir. Bunun en temel şartı adayların eşit koşullarda yarışmalarını sağlamaktır.
Anayasamız seçimlerin adalet, eşitlik ve hakkaniyet ilkeleri içinde gerçekleştirilmesini emreder. Bunu sağlamak için önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmak isteyen tüm kamu görevlilerine istifa zorunluluğu getirilmiştir. AYM ve YSK'nın buna uygun olarak cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık görevinden istifa etmesini istemesi gerekirdi. Ancak YSK ve AYM seçimlerin eşitlik ve hakkaniyet içinde icra edilmesi için zorunlu olan bu sorumluluğu her nedense yerine getirmemişlerdir.
O halde seçimleri gölgeleyecek olan bu görev ve yetki ihmalinin Başbakanın kendisi tarafından telafi edilmesi en azından ahlaki bir yükümlülüktür. Recep Tayyip Erdoğan'ı milletimizin iradesinin özgürce tecelli etmesini, dolayısıyla bu çok önemli seçimin gölgelenmemesini sağlayacak adımı atmaya adil bir seçim için başbakanlıktan istifa etmeye davet ediyoruz.
Şerefli bir siyasetçinin yapması gereken budur. Aksi halde bu sadece hakkaniyete, hukuka değil aynı zamanda eşit yurttaşlığa da aykırıdır. Eğer istifa etmezse, her söylediği gibi Recep Tayyip Erdoğan'ın "eşit yurttaşlık" söyleminin de palavra olduğu ortaya çıkacaktır"
dedi.

    Cumartesi, 05 Temmuz 2014 13:53

Bağlantılı Konular