"Anadolu öğretmen liseleri başarısız eğitim kurumları mıdır? Kapatılma gerekçesi nedir?"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay Öğretmen Liselerinin kapatılmasının gerekçelerini Milli Eğitim Bakanı Avcı'ya sordu.

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın yanıtlaması istemi ile verilen soru önergesi şöyle:

"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Anayasa’nın 98, TBMM İçtüzüğü'nün 96. Maddeleri uyarınca Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi AVCI tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Engin ALTAY
Sinop Milletvekili
CHP Grup Başkanvekili


16 Mart 1848 tarihinde Orta Öğretmen Okulu ile başlayan öğretmen yetiştirme sürecimiz Muallim mektebi, Köy Enstitüsü, Öğretmen Okulu, Öğretmen Lisesi ve Anadolu öğretmen lisesine evrilerek günümüze kadar ulaşan bir öğretmen yetiştirme geleneğimiz olmuştur. Ancak YÖK'ün kurulması ile birlikte yükseköğretim aracılığıyla öğretmen yetiştirme sistemine geçilmesiyle birlikte öğretmen liselerinin işlevi her geçen gün azalmış ve beklenen öğretmen yetiştirme modelinin bir parçası olmaktan uzaklaştırılmıştır.

Türk eğitim sisteminin en önemli sorun alanlarından biri öğretmen yetiştirme sorunudur. Üniversite eğitimiyle de istenilen başarı yakalanamamıştır. 2013 KPSS Öğretmenlik alan bilgisi testinde hiçbir alanda adayların 50 üzerinden ortalama 30 net doğruya ulaşamaması sistemin tekrar sorgulanmasını gerektirmektedir.

Ortaöğretimde okul türlerinin azaltılması çalışmaları kapsamına Anadolu öğretmen liselerinin kapatılarak eğitim fakültelerine kaynaklık edecek bu okullarında kapatılması ile öğretmen yetiştirme sistemimiz yara alacaktır. Ayrıca eğitim tarihinde önemli yere sahip başta Hasanoğlan öğretmen lisesi ( köy enstitüsü) ve diğer enstitü devamı öğretmen liselerinin binalarının ve işliklerinin tarihsel dokusu ve kimlikleri ile korunması kültürel mirasımız açısından da doğru olacaktır.

1- Anadolu öğretmen liseleri başarısız eğitim kurumları mıdır? Kapatılma gerekçesi nedir? Bu liselerden eğitim fakültelerine geçen öğrenci sayısı kaçtır?
2- Sınavla öğrenci alan bu okullara talep bitmiş midir? Son 10 yılda lise giriş sınavlarında ( LGS-OKS-SBS ) bu okul türüne talep ne şekilde olmuştur? Öğrencilerin tercihlerinde bu okul türleri yer almamakta mıdır?
3- Kapatmayı planlandığınız tarihi öneme sahip ( Köy Enstitüsü olarak faaliyet yapmış) Anadolu Öğretmen Liselerini mahallin ihtiyaçlarına göre Sosyal bilimler, Fen, ve Güzel sanatlar liselerine dönüştürme çalışmanız olacak mıdır?
4- Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü işlevsiz bir birim midir? Anadolu öğretmen liselerinin kapatılmasıyla bu birimi de teşkilat yapınızdan kaldıracak mısınız?
5- Mevcut öğretmen yetiştirme sisteminin başarılı olduğunu düşünüyor musunuz? 166 yıllık bir öğretmen yetiştirme geleneğine sahip bu okulları kapatarak öğretmen yetiştirme hafızamızı silmiş olmuyor musunuz?"

    Cuma, 20 Haziran 2014 16:14

Bağlantılı Konular