"Okul birinciliği derecesi alan Işıtan Önder aleyhinde açılan disiplin soruşturmasının hukuki dayanağı nedir?"

Sezgin Tanrıkulu Milli Eğitim Bakanı Avcı'ya, Kocaeli Gazi Lisesi'nin düzenlenen mezuniyet töreninde okul birincisi olarak konuşma yapan Işıtan Önder hakkında, Gezi Gösteriler​i sırasında hayatını kaybeden Berkin Elvan ve Ali İsmail Korkmaz'ı andığı için soruşturma açıldığı iddiasının doğru olup olmadığını sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesi şöyle:


"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin TANRIKULU
İstanbul Milletvekili

1-Kocaeli Gazi Lisesi'nin 12 Haziran 2014 tarihinde düzenlenen mezuniyet töreninde okul birincisi olarak konuşma yapan Işıtan Önder hakkında, Gezi Gösterileri sırasında hayatını kaybeden vatandaşlarımız 15 yaşındaki Berkin Elvan ve 18 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz'ı andığı için soruşturma açıldığı iddiası doğru mudur?
2- Kocaeli Gazi Lisesi'ndeki öğrenimini okul birincisi olarak tamamlayan Işıtan Önder'in, okul birinciliği derecesinin, Berkin Elvan ve Ali İsmail Korkmaz'ı andığı gerekçesiyle iptal edildiği iddiası doğru mudur?
3- İddia doğru ise, okul birinciliği derecesi alan genç vatandaşımız Işıtan Önder aleyhinde açılan disiplin soruşturmasının hukuki dayanağı nedir?
4- Okul birinciliği derecesinin geçersiz hale getirilmesinin hukuki gerekçesi nedir?
5- Kocaeli Gazi Lisesi'ndeki öğrenimini okul birincisi olarak tamamlayan genç vatandaşımız Işıtan Önder üzerinde uygulanan baskının sona erdirilmesi ve sahip olduğu tüm hakların iade edilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirecek midir?"

    Çarşamba, 18 Haziran 2014 15:10

Bağlantılı Konular