Sezgin Tanrıkulu, El Kaide ve El Nusra'nın Türkiye'deki faaliyetlerinin araştırılmasını istedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, El Kaide ve El Nusra'nın Türkiye'deki faaliyetlerinin araştırılmasını istedi.

Sezgin Tanrıkulu'nun Meclis Araştırma isteği ve gerekçesi şöyle:


"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

El Kaide ve El Nusra terör örgütlerinin Türkiye sınırları içerisindeki faaliyetlerine ilişkin etkin terörle mücadele yöntemlerinin uygulanıp uygulanmadığının belirlenmesi ve terör örgütlerinin ülkemiz topraklarındaki var olan veya muhtemel faaliyetlerine karşı gerekli tedbirlerin bir an önce alınabilmelerini sağlamak için araştırılması ve çözüm önerilerinin sunulması amacıyla Anayasanın 98'inci, İçtüzüğün 104 ve 10'inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması için gereğini arz ederim.


Dr. Sezgin TANRIKULU
İstanbul Milletvekili

GEREKÇE:

El-Nusra örgütü, 1267 (1999) ve 1989 (2011) sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararları çerçevesinde faaliyet gösteren El Kaide Yaptırımlar Komitesi tarafından 30 Mayıs 2013 tarihinde "Irak'taki El Kaide" ile bağlantısı olduğu için El Kaide Yaptırımlar Listesi’ne eklenmiştir. El Nusra adlı aşırıcılık yanlısı örgüt El Kaide ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle, 2012 yılı Aralık ayında ABD Terör örgütleri listesine dahil edilmiştir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999) ve devamı niteliğindeki kararları, "Taliban" ve "El-Kaide" tarafından dünya genelinde gerçekleştirilen terör saldırılarının ardından bundan sonra gerçekleşmesi muhtemel terör saldırılarını engelleyebilmek ve bu örgütlenmelerin idamelerini önlemek amacıyla ilgili kişi ve kuruluşların mal varlıklarının dondurulması, bu kişilere seyahat yasağı getirilmesi, silah ambargosu uygulanması gibi yaptırımları içermektedir. Bu kararlar uyarınca, Usame Bin Ladin, Taliban ve El Kaide mensupları ile bunlarla ilişkisi bulunan kişi ve gruplar hakkında yaptırımların uygulanmasını sağlamak, bunları denetlemek ve konsolide liste oluşturmakla görevli bir Yaptırım Komitesi kurulmuştur. El Kaide ve Taliban Yaptırımlar Komitesi, 2011 yılında alınan 1988(2011) ve 1989(2011) sayılı BMGK Kararları ile "Taliban" ve "El kaide" olarak ikiye ayrılmıştır. Anılan örgütlere yönelik yaptırımlardan biri de ilgili listelerde yer alan kişi ve kuruluşların malvarlıklarının dondurulmasıdır. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun yasalaşmasından önceki süreçte, (2001-2013) Bakanlar Kurulu Kararları ile anılan listelerde adı geçen kişilerin Türkiye'deki malvarlıkları idari kararla dondurulmuştur. Bugüne kadar ilki 2001 yılında olmak üzere 14 adet Bakanlar Kurulu Kararı alınarak kararların ekindeki listelerde yer alan kişi ve kuruluşların, Türkiye'deki malvarlıkları her türlü hak ve alacakları dondurulmuştur. El Kaide'ye bağlı Irak ve Levant (ISIL)İslam Devleti'nin Reyhanlı saldırılarını da 2 Ekim 2013 tarihinde üstlendiği üstlendiği ve Türk hükümetinden Suriye sınırındaki Bab-El Hava ve Bab-El Selame Sınır Kapılarını açmaması halinde yeni saldırılar düzenleme tehdidinde bulunduğu da dikkate alındığında; başta Antakya, Adıyaman ve Kilis şehirleri olmak üzere ülkemiz şehirlerinden vatandaşlarımızın, El Kaide ve uzantısı El Nusra örgütleri tarafından Suriye’de adları belirtilen örgütler saflarında savaşmak üzere bu ülkeye gönderilmelerinin - Adıyaman Emniyet Müdürlüğü tarafından 2 Ekim 2013 tarihinde yapılan Adıyaman ilinde kayıp 25 vatandaşımızın 11 inin Suriye ye savaşmak için gittiklerine dair açıklaması da dikkate alındığında - detaylı nedenleri, kimlerin ve hangi mercilerin sorumluluk sahibi olduklarının saptanması, Suriye'ye savaşmak için giden, gönderilen vatandaşlarımızın sayıları, kimlikleri ve akıbetlerinin ortaya çıkarılabilmesi, ülkemiz iç güvenliğinin terör örgütlerine karşı zaafa uğratılıp uğratılmadığının ayrıca El Kaide ve El Nusra terör örgütlerinin Türkiye sınırları içerisindeki faaliyetlerine ilişkin etkin terörle mücadele yöntemlerinin uygulanıp uygulanmadığının belirlenmesi ve terör örgütlerinin ülkemiz topraklarındaki var olan veya muhtemel faaliyetlerine karşı gerekli tedbirlerin bir an önce alınabilmelerini sağlamak için Meclis araştırması elzemdir."

    Çarşamba, 18 Haziran 2014 14:58

Bağlantılı Konular