"Son üç yıl içinde Türkiye'den Suriye'ye kaç IŞİD militanı geçiş yapmıştır?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Yardımcısı Arınç'a son üç yıl içinde Türkiye'den Suriye'ye kaç IŞİD militanının geçiş yaptığnı sordu.

Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesi şöyle:

"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. Sezgin TANRIKULU
İstanbul Milletvekili

Irak ve Suriye'de faaliyet gösteren Irak-Şam İslam Devleti örgütü son olarak Musul’u ele geçirmiş ve yüzbinlerce sivili topraklarını terk etmek zorunda bırakmıştır. Suriye'de kadın-çocuk demeden sivillere yönelik katliamlarıyla adını duyuran bu örgüt Türkiye'nin terör listesinde yer almaktadır. Ancak insan haklarına yönelik saldırılarına rağmen bu örgütün militanlarının özellikle Suriye'ye Türkiye üzerinden geçiş yaptığı ve bu sırada herhangi bir müdahaleyle karşılaşmadığı iddiaları çeşitli raporlara, belgelere konu olmuştur.

Bu bağlamda;

1- Son üç yıl içinde Türkiye'den Suriye'ye kaç IŞİD militanı geçiş yapmıştır?
2- Son üç yılda kaç IŞİD üyesi gözaltına alınmış veya tutuklanmıştır?
3- İstihbarat verilerine göre Türkiye sınırları içinde kaç IŞİD üyesi bulunmaktadır? Bunların yürüttükleri faaliyetler nelerdir?
4- IŞİD'e son üç yıl içinde herhangi bir destek verilmiş midir?
5- Türkiye'nin IŞİD'i örtülü bir biçimde desteklediği iddiaları doğru mudur?
6- IŞİD'in Musul'u ele geçirmesi ve gerek Irak gerekse Suriye'de sivilleri hedef alan eylemlerinin önlenmesine yönelik herhangi bir çalışma var mıdır, varsa bu çalışmalar nelerdir?
7- Türkiye'nin Güney sınırında IŞİD militanlarının etkinliğini sürdürmesine göz yumduğu iddiaları doğru mudur?
8- IŞİD militanlarının Türkiye'de de zaman zaman bazı saldırılara karıştıkları iddiaları doğru mudur? Doğruysa muhtemel saldırılara karşı ne tür tedbirler alınmaktadır?
9- Milli İstihbarat Teşkilatı dâhil olmak üzere devletin bazı güvenlik ve istihbarat birimlerinin IŞİD’e destek verdiği iddiaları doğru mudur?
10- IŞİD'e karşı uluslararası düzlemde ortak tutum alınması konusunda herhangi bir çalışma var mıdır? Varsa bu çalışmalar nelerdir? Bu çalışmaları kamuoyuyla ne zaman paylaşacaktır?"

    Perşembe, 12 Haziran 2014 12:15

Bağlantılı Konular