"Sansaryan Han'ın iadesi konusunda herhangi bir çalışma yürütülmekte midir?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Yardımcısı Arınç'a Başpiskopo​su dolandıran zanlı Kemal Tayfun Nargin'in Başbakanlı​kla herhangi bir ilişkisi, doğrudan veya dolaylı bir münasebeti olup olmadığını sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesi şöyle:

"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin TANRIKULU
İstanbul Milletvekili

Basında yer alan haberlere göre bir süre önce İstanbul Ermeni Patrikliği ile Başpiskopos Aram Ateşyan, kendisini Başbakanlık Milli Emlak Müfettişi olarak tanıtan Kemal Tayfun Nargin tarafından dolandırılmıştır. Ancak bu, basit bir dolandırıcılık olayına benzememektedir. Zira Patrikhane kaynakları, Nargin'in verdiği bilgilerin Recep Tayyip Erdoğan ve Başpiskopos Ateşyan arasında, Temmuz 2013'te gayrimüslim cemaatlerin Başbakan onuruna verdiği iftar yemeği sırasında  geçen ve Başbakan'a yakın görevliler dışında kimsenin bilmediği bilgiler olduğunu aktarmıştır. Sansaryan Han'ın iadesi konusuyla ilgili görüşmeyi birkaç Başbakanlık görevlisi dışında kimsenin bilmediğini ifade eden Ateşyan, Patrikhaneye gelen zanlının kendisini Başbakanlık görevlisi olarak tanıttığını ve Sansaryan Han'ın iadesi konusunda birtakım belgeler imzalattığını ifade etmiştir. Daha sonra zanlının hiçbir kamera kaydının bulunmaması, Patrikhane'nin o günkü kamera kayıtlarının kuşkulu bir biçimde silinmiş olması, zanlının aracının da kamera kaydı yapılmasını engelleyen bir donanıma sahip olduğu iddia edilmektedir.

Bu bağlamda;

1- Kendisini Başbakanlık Milli Emlak Müfettişi olarak tanıtan zanlı, Başpiskopos Aram Ateşyan ile Başbakan arasında geçen görüşmenin içeriğini önceden biliyor muydu? Biliyorsa, bu bilgiyi kendisine kim sızdırmıştır?
2- Başpiskoposu dolandıran zanlı Kemal Tayfun Nargin'in Başbakanlıkla herhangi bir ilişkisi, doğrudan veya dolaylı bir münasebeti var mıdır?
3- Zanlının Patrikhaneye gittiği gün gerek patrikhanedeki kamera kayıtlarının silinmiş olması gerekse bölgedeki mobese kayıtlarının bulunmayışı tesadüf müdür? Bu konuda yürütülen soruşturma var mıdır? Varsa hangi aşamadadır?
4- Telefon kayıtlarıyla yakalanan zanlının etraflıca ifadesine başvurulmuş mudur?
5- Sansaryan Han'ın iadesi konusunda herhangi bir çalışma yürütülmekte midir? Sansaryan Han ne zaman iade edilecektir?"

    Salı, 10 Haziran 2014 15:10

Bağlantılı Konular