"Türkiye'den El Nusra Örgütüne nakdi bağışlarda bulunulduğu iddiası doğru mudur?"

Sezgin Tanrıkulu, Maliye Bakanı Şimşek'e, El Nusra Cephesi adlı örgütün Terörizmin Finansmanı​nın Önlenmesin​e Dair Kanun'un hükümleri uygulanmay​arak mal varlıklarının neden dondurulmadığını sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesi şöyle:

"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Dr. Sezgin TANRIKULU
İstanbul Milletvekili

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlıklarının dondurulmasına ilişkin 30 Eylül 2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararında değişikliğe gidilerek "El Kaide ile bağlantılı Tüzel Kişi, Kuruluş veya Organizasyonlar" başlıklı bölümde yer alan listeye El Nusra Cephesi adlı örgüt te eklenmiş ve değişiklik kararı 3 Haziran 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu bağlamda;

1- El Nusra Cephesi adlı örgütün Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanun'un hükümleri uygulanmayarak mal varlıkları neden dondurulmamıştır?
2- Amerika Birleşik Devletleri'nin Aralık 2012'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde faaliyet gösteren El Kaide Yaptırımlar Komitesi tarafından ise Mayıs 2013'te örgütler listesine dahil ettiği El Nusra Cephesi adlı örgütün Türkiye’de ilgili listeye dahil edilmesi konusunda neden geç kalınmıştır?
3- Türkiye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararını neden yaklaşık bir yıl sonra uygulamıştır?
4- El Nusra Cephesi adlı örgütün ve liderlerinin Türkiye'de mal varlığı bulunmakta mıdır? Bulunmaktaysa örgütün ve liderlerinin Türkiye'deki mal varlıkları nedir?
5- Türkiye'den El Nusra Örgütüne nakdi bağışlarda bulunulduğu iddiası doğru mudur? İddia doğru ise, bağış tutarları ne kadardır?
6- 1 Ocak 2012–11 Haziran 2014 tarihleri arasında El Nusra Örgütüne bağış ve yardım toplamaları için izin verildiği iddiası doğru mudur? İddia doğru ise, bu izni veren kişi ya da kişiler kimlerdir?

    Çarşamba, 11 Haziran 2014 14:17

Bağlantılı Konular