Koç, Samsun’un Köseli Köyü ile ilgili soru önergesi verdi

Çevre ve Şehircilik Bakanının yanıtlaması istemiyle verilen soru önergesi şöyle:

 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Samsun ili Kavak ilçesi Köseli köyü 2005 yılından bugüne çevre felaketine karşı karşıya olup hukuk mücadelesi vermektedir.

Köseli köyü dört mahallesi ve çevresindeki 10 köy ile birlikte taş ocakları ile ilgili başlattığı hukuk mücadelesini 2008 yılında kazanmıştır.

Ancak taş ocağı yerine bu defa 2007 yılında KAV-ÇİM (Kavak Çimento Fabrikası) kurulması için çalışma başlatıldı. Bu fabrikanın çevre ve insan sağlığı bakımından zararlı olduğu gerekçesiyle 19 Ekim 2008 tarihinde Samsun 2. İdare mahkemesine yürütmenin durdurulması için dava açıldı. Fabrikanın yapımı ve sanayi alanı imar uygulaması 28 Aralık 2009 tarihli iptal kararıyla durduruldu.

Fakat Samsun valiliği il özel idaresi mahkeme kararını tanımayarak çalışmalara devam ettirmiş. 388 dönüm sulanır tarım alanı, imar kararı ve uygulamasıyla sanayi alanına dönüşmüştür. Uygulama bununla da kalmamış hiçbir kamu yararı olmadan çimento şirketine yol yapmak için tarlalar kamulaştırılmıştır. Bir anlamda çevre bilerek göz göre göre tahrip edilmektedir?

Buna göre;

1. Samsun il özel idaresinin mahkeme kararını tanımamasını TC’nin bir bakanı olarak uygun buluyor musunuz?

2. Tarım alanlarının sanayi alanına dönüştürülmesi ne kadar doğru uygulamadır?

3. Köseli köyü’nün Marsullu mahallesindeki su havzaları koruma alanı (sit) olmasına rağmen sanayileşme nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olması doğaya bilerek zarar vermek değil midir? Çevre Bakanı olarak çevreye karşı bu eylemleri doğru buluyor musunuz?

4. İki kez iptal edilen ÇED raporu aynı yer için “eksikler gideriliyor” gerekçesiyle Çevre ve Şehircilik bakanlığınca yeniden çıkartılıp onaylanması doğru mu böyle bir onayı onay makamı olarak doğru buluyor musunuz?

5. Çimento fabrikası bir başka yere yapılamaz mı?”

    Salı, 25 Haziran 2013 15:10

Bağlantılı Konular