"Karataş'ın bir turizm merkezi haline getirilmesi için Bakanlığınızca hangi adımlar atılmıştır?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı'na sordu: "Karataş'ın bir turizm merkezi haline getirilmesi için Bakanlığınızca hangi adımlar atılmış ve bundan sonra hangi adımlar atılması planlanmaktadır?"


Faruk Loğoğlu'nun soru önergesi şöyle:

"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

O. Faruk Loğoğlu
Adana Milletvekili

Adana'nın Karataş ilçesi turizm potansiyeli açısından büyük önem taşımaktadır. Öyle ki, ilçenin kış aylarında 8-9 bin olan nüfusu, yaz sezonunda 70-80 binlere kadar çıkmaktadır. Karataş, 60 km. uzunluğundaki kumsalları ile dünyanın sayılı uzun kumsallarına da sahiptir. Karataş ayrıca dalyanları ve bu dalyanlarda üretilen deniz ürünleri ile de dünya çapında tanınmaktadır.

Fakat, Karataş halkı, ilçelerindeki zengin potansiyelin gereken şekilde kullanılmadığını belirtmekte ve bu konudaki taleplerini basın yoluyla ve STK'ların çalışmalarıyla yetkili makamlara ulaştırmaya çalışmaktadırlar.

Karataş halkının talepleri bağlamında yanıtlanması istenen soru şudur:

1- Karataş'ın bir turizm merkezi haline getirilmesi için Bakanlığınızca hangi adımlar atılmış ve bundan sonra hangi adımlar atılması planlanmaktadır?"

    Çarşamba, 04 Haziran 2014 21:40

Bağlantılı Konular