Sezgin Tanrıkulu, Sağlık Bakanı tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu Sağlık Bakanı Müezzinoğlu'na sordu: "Sayıştay raporlarından bilginiz bulunmaktaysa, sadece 2011 yılından bu yana kamu kaynaklarının 500 milyon TL. zarara uğratılması ile ilgili olarak hangi idari ve yasal soruşturmaların başlatılması talimatını verdiniz?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesi şöyle:

"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Dr. Sezgin TANRIKULU
İstanbul Milletvekili

Sağlık Bakanlığı hesapları üzerinde Sayıştay Denetçilerince yapılan denetimlerde Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu hesaplarında Teftiş Kurulu Mutemedi Mehmet Tonbul ve Harcama Yetkilisi Teftiş Kurulu Başkanı Muhammed Gedik ile Tahakkuklardan Sorumlu Başkan Yardımcısı (gerçekleştirme görevlisi) Haydar Mezarcı'nın adının karıştığı yolsuzluk olaylarının tespit edildiği, 2008 yılından bugüne kadar müfettişler adına yolluk ve harcırah belgesi düzenlenerek avans çekildiği daha sonra bu avansların yine müfettişlerin imzaları taklit edilerek harcırah beyannamesi düzenlenmek suretiyle kapatıldığı, bu yolla yapılan yolsuzluk miktarının 2011 yılından bu yana yaklaşık 500 bin TL tutarında olduğu, ancak usulsüz işlemlerin 2008 yılından itibaren yapıldığı iddia edilmektedir.

Bu bağlamda;

1- Bu iddialar ile ilgili Sayıştay Raporlarından bilginiz var mıdır?
2- İddialar ile ilgili Sayıştay Raporlarından bilginiz bulunmaktaysa, sadece 2011 yılından bu yana kamu kaynaklarının 500 Milyon TL zarara uğratılması ile ilgili olarak hangi idari ve yasal soruşturmaların başlatılması talimatını verdiniz?
3- Konuyla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Suç Duyurusu yapılmış mıdır?
4- Yolsuzluk iddiasına adı karışan Teftiş Kurulu Başkanı ve Halen Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkan Vekili Muhammed Gedik tarafından görevlendirilen yine Denetim Hizmetleri bünyesinde çalışan Baş Denetçiler Alaattin Özdemir ve İbrahim Güvenç'in konuyu incelemekle görevlendirildikleri iddiası doğru mudur?
5- Eğer iddia doğru ise, bizzat yolsuzluğun yapıldığı ve yöneticilerin de sorumluluğun bulunduğu konuda aynı şahısların soruşturma yapması ya da yaptırması ile yolsuzluğun üstünün örtülmesi mi amaçlanmaktadır?
6- Soruşturmacı olarak görevlendirilen Sağlık Denetçilerinin adlarına da benzer şekilde avanslar çekildiği ile ilgili iddialar mevcuttur. Bu iddialar doğru ise, ilgili kişilerin bu soruşturmayı yürütmesi etik midir?
7- Muhammet Gedik ve Haydar Mezarcı yolsuzluk olayı ile ilgili kendilerine ilişkin delilleri ortadan kaldırmaya mı çalışmaktadırlar?
8- Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu hesaplarında Teftiş Kurulu Mutemedi Mehmet Tonbul ve harcama yetkilisi Teftiş Kurulu Başkanı Muhammed Gedik ile Tahakkuklardan Sorumlu Başkan Yardımcısı (gerçekleştirme görevlisi) Haydar Mezarcı’nın görevlerinden el çektirilmemesinin sebebi nedir? Bu kişiler halen neden görevlerinin başındadırlar?"

    Perşembe, 05 Haziran 2014 11:33

Bağlantılı Konular