"Şu ana kadar iadesi gereken azınlık mallarının yüzde kaçı iade edilmiştir?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, İçişleri Bakanı Ala'ya sordu: "İstanbul Gedik Paşa'daki Ermeni Protestan Kilisesi'nin kömürlüğünün tadilatında gönüllü çalışanların sigortalarının yapılmadığı gerekçesiyle dava açılması ile Zeytinburnu Belediyesi'nin söz konusu girişimi, azınlıklarla ilgili yeni ve sistematik bir politikanın uzantısı mıdır?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesi şöyle:

"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Efkan ALA tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin TANRIKULU
İstanbul Milletvekili

AKP iktidarı bir süredir uluslararası platformlarda el konmuş olan azınlık mallarının iadesini sürdürdüğünü ifade etmektedir. Ancak iade edilen bazı azınlık mallarına tekrar el konmaya çalışıldığı görülmektedir. Nitekim AKP'li Zeytinburnu Belediyesi, Surp Pırgiç Hastanesi'ne ait olan 50 dönümlük araziyi geri almak için dava açmıştır.

Bu bağlamada;

1- Zeytinburnu Belediyesi, daha önce devletin el koyduğu, ancak gerçek sahibi olan Surp Pırgiç Hastanesi'ne iade edilmiş olan 50 dönümlük araziyi hangi gerekçeyle geri almak üzere dava açmıştır?
2- AKP'li olan belediyenin söz konusu araziyi geri almak üzere dava açmadan önce hükümetle herhangi bir görüşmesi, yazışması olmuş mudur? Hükümet önceden bu girişimden haberdar mıdır?
3- Açılan dava neticesinde 50 dönümlük arazinin Zeytinburnu Belediyesi'ne geçmesi halinde "azınlık mallarının iadesi" çalışmaları nasıl bir aşamaya geçecektir? İade edilmiş başka malların da geri alınmasının, dolayısıyla yeniden gasp edilmesinin önü mü açılmış olacaktır?
4- Söz konusu girişimi üzerine Zeytinburnu Belediyesi’yle herhangi bir görüşme yaptınız mı? Yapmadıysanız, bu girişimden vazgeçmesi için herhangi bir görüşme gerçekleştirmeyi düşünüyor musunuz?
5- Şu ana kadar iadesi gereken azınlık mallarının yüzde kaçı iade edilmiştir? İade işlemlerinin hızlanması için herhangi bir çalışma yürütülmekte midir?
6- Şu ana kadar iadesi gerçekleşen azınlık malları hangileridir?
7- Henüz iade edilmemiş mallar hangileridir?
8- İstanbul Gedik Paşa'daki Ermeni Protestan Kilisesi’nin kömürlüğünün tadilatında gönüllü çalışanların sigortalarının yapılmadığı gerekçesiyle dava açılması ile Zeytinburnu Belediyesi'nin söz konusu girişimi, azınlıklarla ilgili yeni ve sistematik bir politikanın uzantısı mıdır?"

    Pazartesi, 02 Haziran 2014 12:09

Bağlantılı Konular